”Ryde tycker till – avsnitt 15”

sericaAllmänt

Är du med och påverkar stressen? Året skall stängas och det är massor som skall fixas och lösas. Julen skall firas och vi skall leva upp till andras förväntningar, fast vi kanske egentligen är helt slut, och behöver vila och ta ner tempot. Hur mår du och dina medarbetare? Välkommen till att lyssna på avsnittet om ”Nu skall allting göras”

Uppföljning till avsnitt 14 ”Helheten som krävs”

sericaAllmänt

I filmen på YouTube så tecknar vi en övergripande bild vad som krävs och behövs för att din organisation skall bedriva systematik avseende verksamhetsstyrning. Tex, för att få en hög effekt av er strategi förväntas det att årshjulet är fungerande, att ni har en etablerad process för att ta fram verksamhetsplan. Vilka krav ställs det på er ledningsgrupp, vilka frågor … Read More

”Ryde tycker till” Avsnitt 14 – Implementering av strategin

sericaAllmänt

Vi fortsätter med ämnet verksamhetsstyrning och vi samtalar denna gång om implementering av strategin. Att få det att hända i vardagen. Om vilka strukturer och systematik som krävs för att underlätta att få vardagen till att bli enkel att hantera utifrån förbättring och förändringsarbete. Om hur ledare och ledningsgrupper behöver agera för att få en högre effekt av strategin. I … Read More

Avsnitt 13 – Verksamhetsstyrning del 2 “Nedbrytning av strategin”

sericaAllmänt

Sericas blogg avsnitt 13 – fortsätter med ämnet verksamhetsstyrning och vi beskriver hur nedbrytning genomförs ”Serica way” . Bror Sjöholm ritar och berättar hur Serica ser på verksamhetsstyrning och i kontexten att bryta ner strategien till operativ nivå. I detta avsnitt kommer du att erhålla kunskap som har högt värde för att utveckla ditt strategiska ledarskap. Hur du tar strategien … Read More

Avsnitt 12 – Verksamhetsstyrning ”Ryde tycker till”

sericaAllmänt

Sericas blogg avsnitt 12 tar Bror Sjöholm upp ämnet “Verksamhetsstyrning”, förhoppningsvis ett ämne som engagerar dig. Verksamhetsstyrning är en central kompetens för det strategiska ledarskapet. Vi bestämde under inspelningen av detta avsnitt att det skulle få ett antal avsnitt i vår blogg. Vi får se var vi landar! Alltid lite svaj i samtalet och några härliga höjdpunkter. Vi kommer att … Read More

AVSNITT 11 – Framtidens ledarskap – “Ryde tycker till”

sericaAllmänt

FN Globala mål 2030

Vad är framtidens ledarskap? Sericas Vlogg avsnitt 11 tar Bror Sjöholm upp ämnet “Framtidens ledarskap” eller vad är 3.0 avseende ledarskap? Som introduktion får du här några rader från oss, samt att du på första bilden får chansen att plugga på de FN 17 Globala målen. Välkommen till vår videoblogg som har som syfte att inspirera dig till ett gott … Read More

AVSNITT 10 – Tillstånd “RYDE TYCKER TILL”

sericaAllmänt

Metafor för mentalt tillstånd

I tider där vi ständigt blir utsatta för krav på nytt beteende utifrån att vi skall säkerställa hälsa och säkerhet är det lätt att vårt mentala tillstånd inte är det önskade tillståndet. Pandemins utdragna grepp om dig kan innebära att du hamnar i obehag, förvirring och frustration. I Sericas Vlogg avsnitt 10 tar Bror Sjöholm upp ämnet ”Mentala Tillstånd”. Hur … Read More

AVSNITT 9 – ”RYDE TYCKER TILL” – Mental träning!

sericaAllmänt

Blogg intro avsnitt 9

Bror Sjöholm frågar Tomas Ryde i detta avsnitt om vad nyttan med mental träning är, framförallt vad du i olika kontexter kan tjäna på att träna på detta. I inledningen på detta avsnitt ser ni tydligt i fönstret att Bror Sjöholm dansar till intromusiken, förändring på riktigt!  Efter avsnittet avsätt gärna tid för att reflektera över hur du och din … Read More

AVSNITT 8 – Konflikthantering “RYDE TYCKER TILL”

sericaAllmänt

Från konflikt till harmoni

september 21, 2020Allmänt Bror Sjöholm väljer “Konflikthantering”, ni som lyssnar och tittar har bett om detta ämne som Tomas Ryde skall tycka till om. Att kunna lösa och hantera konflikter på ett energieffektivt sätt ligger förmodligen i allas intresse. Häng med! Vi vill beröra ämnen som kan skapa förutsättningar för dig, din organisation och ditt team att bli bättre. Att … Read More

AVSNITT 7 – Coaching “RYDE TYCKER TILL”

sericaAllmänt

Vägen framåt

Vi vill beröra ämnen som kan skapa förutsättningar för dig, din organisation och ditt team att bli bättre. Att du får inspiration och insikt till att leda och leva din vardag enklare, tydligare och mera meningsfullt.  Bror Sjöholm tar denna gång upp ”coaching”, vilket Tomas Ryde skall tycka till om. Vad är det första du tänker på när du hör … Read More