Inspirationsföreläsning ”att leda i med och motgång”.

sericaVideoblogg

Serica och Conapto med deras VD Håkan Björklund genomförde den 5 maj, en härlig inspirerande föreläsning om att leda i både medvind och motvind. Många deltagare, och stämningen var öppen och välkomnande i rummet. Samtal om företagskultur, hur driva förändring utifrån vision och värderingsstyrt ledarskap. Sätta struktur, involvera medarbetarna i processen, för att skapa ”Good to Great”.  Så idag blev … Read More

”Ryde tycker till” – Gäst Fanny Johansson

sericaVideoblogg

I vårt avsnitt nummer 17 i ”Ryde tycker till”, har vi ett samtal med Psykolog Fanny Johansson om psykisk ohälsa. Vad är det för något? Hur uppstår det? Vad kan vi göra för att förebygga? Vad skall vi göra när det har uppstått? Du som ledare kommer att få tips för hur du kan hantera dig själv och dina medarbetare … Read More

RYDE TYCKER TILL – ”Reflektion en kompetens”

sericaVideoblogg

Bror Sjöholm väljer “Reflektion” som ämne i vår videoblogg, avsnitt 16. Bror anser att detta ämne är viktigt för att han, du och andra skall utvecklas som personer och i våra uppdrag. Kan det vara så att avsaknad av kvalitativ reflektion är det som saknas för att vi skall få den utveckling som vi önskar. Detta ämne berör! Efter detta … Read More

”Ryde tycker till – Nu skall allting göras – Stressen”

sericaVideoblogg

Är du med och påverkar stressen? Året skall stängas och det är massor som skall fixas och lösas. Julen skall firas och vi skall leva upp till andras förväntningar, fast vi kanske egentligen är helt slut, och behöver vila och ta ner tempot. Hur mår du och dina medarbetare? Välkommen till att lyssna på avsnittet om ”Nu skall allting göras”

Uppföljning ”Helheten som krävs”

sericaVideoblogg

I filmen på YouTube så tecknar vi en övergripande bild vad som krävs och behövs för att din organisation skall bedriva systematik avseende verksamhetsstyrning. Tex, för att få en hög effekt av er strategi förväntas det att årshjulet är fungerande, att ni har en etablerad process för att ta fram verksamhetsplan. Vilka krav ställs det på er ledningsgrupp, vilka frågor … Read More

”Ryde tycker till” Implementering av strategin

sericaVideoblogg

Vi fortsätter med ämnet verksamhetsstyrning och vi samtalar denna gång om implementering av strategin. Att få det att hända i vardagen. Om vilka strukturer och systematik som krävs för att underlätta att få vardagen till att bli enkel att hantera utifrån förbättring och förändringsarbete. Om hur ledare och ledningsgrupper behöver agera för att få en högre effekt av strategin. I … Read More

Verksamhetsstyrning del 2 “Högre effekt av strategin”

sericaVideoblogg

Sericas blogg avsnitt 13 – fortsätter med ämnet verksamhetsstyrning och vi beskriver hur nedbrytning genomförs ”Serica way” . Bror Sjöholm ritar och berättar hur Serica ser på verksamhetsstyrning och i kontexten att bryta ner strategien till operativ nivå. I detta avsnitt kommer du att erhålla kunskap som har högt värde för att utveckla ditt strategiska ledarskap. Hur du tar strategien … Read More

Verksamhetsstyrning “Högre effekt av strategin -Ryde tycker till”

sericaVideoblogg

Sericas blogg avsnitt 12 tar Bror Sjöholm upp ämnet “Verksamhetsstyrning”, förhoppningsvis ett ämne som engagerar dig. Verksamhetsstyrning är en central kompetens för det strategiska ledarskapet. Vi bestämde under inspelningen av detta avsnitt att det skulle få ett antal avsnitt i vår blogg. Vi får se var vi landar! Alltid lite svaj i samtalet och några härliga höjdpunkter. Vi kommer att … Read More

Framtidens ledarskap – “Ryde tycker till”

sericaVideoblogg

FN Globala mål 2030

Vad är framtidens ledarskap? Sericas Vlogg avsnitt 11 tar Bror Sjöholm upp ämnet “Framtidens ledarskap” eller vad är 3.0 avseende ledarskap? Som introduktion får du här några rader från oss, samt att du på första bilden får chansen att plugga på de FN 17 Globala målen. Välkommen till vår videoblogg som har som syfte att inspirera dig till ett gott … Read More

Mentala tillstånd “RYDE TYCKER TILL”

sericaVideoblogg

I tider där vi ständigt blir utsatta för krav på nytt beteende utifrån att vi skall säkerställa hälsa och säkerhet är det lätt att vårt mentala tillstånd inte är det önskade tillståndet. Pandemins utdragna grepp om dig kan innebära att du hamnar i obehag, förvirring och frustration. I Sericas Vlogg avsnitt 10 tar Bror Sjöholm upp ämnet ”Mentala Tillstånd”. Hur … Read More