Inspirationsföreläsning ”att leda i med och motgång”.

sericaVideoblogg

Serica och Conapto med deras VD Håkan Björklund genomförde den 5 maj, en härlig inspirerande föreläsning om att leda i både medvind och motvind. Många deltagare, och stämningen var öppen och välkomnande i rummet. Samtal om företagskultur, hur driva förändring utifrån vision och värderingsstyrt ledarskap. Sätta struktur, involvera medarbetarna i processen, för att skapa ”Good to Great”.  Så idag blev det tydligt igen, att ledare behöver leda utifrån det som gemensamt. En tydlig affärsidé, vision och skapa en önskad företagskultur med en värdegrund som är reflekterad samt har en tydlig konsekvensetik. 

Johannas upplevelse av Sericas föreläsning att leda i motgång

Ledarskap handlar om social påverkan i en given riktning, och vilar på två ömsesidigt beroende aktiviteter: att Klargöra och Påverka

Klargöra innebär att du:  

– Tydliggör förväntningar 

– Klargör det sociala systemet – grundsyftet med att människor ingår i ett sammanhang

– Skapa strukturer

– Syfte – riktning – förhållningsätt 

– Uppdrag – roller 

– Mål, handlingsplaner, tillhandahålla resurser

Påverka 

– Skapa goda relationer 

– Öka tilliten

– Kommunicera tydligt

– Ställa rätt frågor och på rätt sätt 

Sericas konsult, Bror Sjöholm, har varit en stor del i att skapa det transformativa ledarskapet på Conapto, Håkan beskriver sitt ledarskap och det är klockrent ställt till vad Stefan Söderfjäll beskriver i 5 punkter: 

  1. Att vara förebild – göra det som sägs
  2. Att vara visionär 
  3. Utmana för att förändra och förbättra
  4. Frigöra potential – ta bort hinder och skapa förutsättningar 
  5. Uppmuntrar och bekräftar