Mentala tillstånd “RYDE TYCKER TILL”

sericaVideoblogg

I tider där vi ständigt blir utsatta för krav på nytt beteende utifrån att vi skall säkerställa hälsa och säkerhet är det lätt att vårt mentala tillstånd inte är det önskade tillståndet. Pandemins utdragna grepp om dig kan innebära att du hamnar i obehag, förvirring och frustration. I Sericas Vlogg avsnitt 10 tar Bror Sjöholm upp ämnet ”Mentala Tillstånd”. Hur … Read More