Vad vi gör

Stärker
företagskulturen

Förändringstakten är hög, och trender kommer och försvinner blixtsnabbt. Det gäller att att göra de rätta ...

Läs mer

 
Verksamhetsutvecklar

För att utveckla verksamheten behöver organisationen etablera strukturer och processer som är gemensamma. Allt som görs behöver ta utgångspunkt i den Strategiska plattformen. Sericas verksamhetsplaneringsprocess säkerställer involvering, engagemang och tillit. Detta ger implementering och utveckling.

Läs mer

Effektiviserar
ledningsgruppen

Ledningsgruppen är VD:ns viktigaste redskap för strategisk utveckling och operativ kvalité. Att bygga upp och efterleva organisationens Strategiska Plattform är ledningsgruppens centrala uppdrag.

Läs mer

Förändrar och
Förbättrar

Att leda förändring effektivt är en förutsättning för utveckling och lönsamheten. Därför är det viktigt att förstå hur människor fungerar i förändringsarbete. Vi utvecklar er förmåga att leda förändring och förbättring både på strategisk och operativ nivå. Serica använder bland annat modellen ”förändringens fyra rum®”.

Läs mer

Utvecklar
ledare

Ditt företag blir så mycket bättre när ledarskapet utvecklas. Alla ledare har olika behov, vi mäter, analyserar och utvecklar era ledare till det vi kallar "Ledarskap i världsklass" ...

Läs mer


Coachar

Det är du själv som bär på nycklarna till din egen utveckling … men du når snabbare och säkrare ett resultat med hjälp av en coach som hjälper dig hitta dem. Vår coaching bidrar till livsutveckling, karriärväxling, ökad effekt på samarbeten samt prestationsutveckling i ett holistiskt perspektiv.

Läs mer

Vad säger våra kunder?

Läs om hur vi hjälpt våra kunder  inom verksamhetsstyrning, ledningsgruppsutveckling, ledarutveckling och kulturutveckling.

Kundreferenser