Vi hjälper er till stark företagskultur

Nyckeln till långsiktigt framgångsrikt företagande är kombinationen av rätt strukturer, system och processer tillsammans med effektfulla ledare och engagerade medarbetare. Det behöver skapas förutsättningar för människor och team att prestera. Förutsättningar för att enkelt fatta egna beslut, pröva idéer och ta ansvar. Förutsättningar för ledarskapet att uppfylla sin uppgift att leda och utveckla både individer och verksamheten.

Dessa förutsättningar kommer utifrån en tydlighet i vad organisationen står för och vill uppnå. Detta ska beskrivas i den Strategiska plattformen som innefattar affärsidé, vision, mål och den gemensamma värdegrunden. Den Strategiska plattformen utgör grunden för allt som görs och för de beslut som fattas,  samt styr både det strategiska och det dagliga, operativa arbetet

Våra kunder har beskrivit följande utmaningar:

Vi skapar en vardag som är enklare, tydligare och mer meningsfull. Vi tar fram kraften i organisationer och bidrar till andra människors framgång. Vi tydliggör er Strategiska Plattform och optimerar ledarskapets förmåga att förverkliga strategier.

Vårt arbete grundas på forskning inom organisationsutveckling och förändringsarbete, som i kombination med våra erfarenheter av ledarskap från näringslivet och elitidrott gör oss unika.
Läs om flera av våra kundprojekt här: Referenser

Vårt erbjudande

  • Vi mäter kulturen, ledningsgruppens funktionalitet samt ledarskapets effektivitet.
  • Vi genomför en analys och tar fram ett underlag för att designa utvecklingsprogram.
  • Tillsammans bygger vi stark företagskultur, skapar strategisk kvalité.
  • Era ledare äger utvecklingen – vi driver på och coachar.
Ta kontakt med oss