Vi tar fram kraften.

VÄLKOMMEN TILL SERICA

Vi anser att nyckeln till långsiktigt lönsamt företagande är kombinationen av en bra företagskultur, en tydlig strategi och ett ledarskap som skapar struktur, goda relationer och genererar utveckling. Vi bidrar till att er organisation blir välmående och ökar lönsamheten.

Resultatet blir en stark företagskultur och en ökad prestation baserad på individens välmående och engagemang utifrån organisationens ryggrad: affärsidén, visionen och värdegrunden.

Vi bidrar till att ni blir en välmående och hållbar organisation!

Verksamhetsutveckling
Verksamhetsutveckling

En Gallup-undersökning från 2017 visar att endast 14% av medarbetarna i Sverige känner engagemang för sitt arbete och en stark koppling till sin organisation. Sericas arbetssätt för utveckling och förändring av er verksamhet kan öka engagemanget och lönsamheten.

Läs mer

Effektiv ledning
Effektiv ledning

Ledningens funktionalitet och ledarskapets effektfullhet är den avgörande faktorn för att uppnå en hög verkningsgrad. Vi vägleder ledningsgrupper och stöttar ledarskapet så att strategiska och operativa utmaningar hanteras enklare, tydligare och mer effektfullt.
Läs mer

Coaching
Coaching

Kravet på varje ledare och människa att vara funktionell och gott presterande i vardagen är gigantiskt. Vad man vill, står för och vad man faktiskt gör med sig själv och andra får alltid en konsekvens. Men sker det medvetet eller omedvetet? Effekten av coaching är den avgörande faktorn för succé.
Läs mer