”Ryde tycker till” – Gäst Fanny Johansson

sericaVideoblogg

I vårt avsnitt nummer 17 i ”Ryde tycker till”, har vi ett samtal med Psykolog Fanny Johansson om psykisk ohälsa. Vad är det för något? Hur uppstår det? Vad kan vi göra för att förebygga? Vad skall vi göra när det har uppstått? Du som ledare kommer att få tips för hur du kan hantera dig själv och dina medarbetare i detta avsnitt.

Samtal med Fanny Johansson
Bror – Fanny – Tomas

Stressrelaterad psykisk ohälsa är vanligast förekommande i ålders­ spannet 30–39 år och det är 41 procent högre risk att kvinnor drabbas än män. Den stressrelaterade psykiska ohälsan står för
en allt större del av sjukskrivningarna i psykiatrisk diagnos, till exempel utmattningssyndrom, vilket ofta innebär halvårslånga sjukskrivningar. Kostnaderna är enorma för samhället, organisationer och individen. Enligt Skandias rapport Samhällskostnaden av längre sjukskrivningar uppgår kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till hela 66 miljarder kronor 2021. (i Sericas Linkedin flöde hittar du Skandias rapport).

Våra politiker har tydligt flyttat ner ansvaret till företagets ledning och det individuella ledarskapet att hantera denna gigantiska utmaning. Då önskar vi att med detta avsnitt ge dig kunskaper som du har nytta av i vardagen.

Fanny har erfarenhet från både idrottsliv och näringsliv och förmedlar budskap som vi som ledare kan och bör ta åt oss av. Välkommen att ta del av Sericas videoblogg.