RYDE TYCKER TILL – ”Reflektion en kompetens”

sericaVideoblogg

Bror Sjöholm väljer “Reflektion” som ämne i vår videoblogg, avsnitt 16. Bror anser att detta ämne är viktigt för att han, du och andra skall utvecklas som personer och i våra uppdrag. Kan det vara så att avsaknad av kvalitativ reflektion är det som saknas för att vi skall få den utveckling som vi önskar. Detta ämne berör!

Efter detta avsnitt kanske du bör ställa några frågor till dig själv och till dina kollegor för det kommer några provokativa statement från Tomas.

Vad tänker och tycker Tomas, ja välkommen till Sericas plattform för att lyssna och ta del.

Den stora frågan är vad du och dina ledare, medarbetare tänker och gör avseende detta ämne för att skapa något som ger en effektfull vardag. Ett bidrag till detta finner du ett dokument längst ner på denna sidan, som du själv kan genomföra, en reflektion för dig själv.

Vi har en vald sanning, att sitta och fundera i bilen är inte att reflektera. Välkommen in till Serica Consultings värld genom att ta del av detta avsnitt.