Ledningsgruppens effektivitet

”Either we heal now, as a team, or we will die as individuals.”Al Pacino i filmen Any Given Sunday
Det är ledningsgruppen effektivitet och funktionalitet som avgör företagets kultur och strategiska kvalité. Vi ger er team- och kommunikationskompetens samt forskningsbaserade verktyg för att utvecklas till en effektiv ledningsgrupp – inget företag fungerar bättre än sin ledningsgrupp.

Ökad samverkan genom att komplettera varandras färdigheter, styrkor och erfarenheter som överstiger en enskild medlems förmågor.

Genom öppenhet delas idéer, erfarenheter och synpunkter för att kreativt lösa problem och utveckla innovativa lösningar samt effektivt beslutsfattande.

Hur vet ni att ledningsgruppen är funktionell och arbetar effektivt?

Fundera över vad ni som team skulle svara på följande frågor:

  1. Teamets medlemmar agerar utifrån Teamets uppdrag, dvs vad Teamet ska göra, för vem och varför
  2. Teamets gemensamma värderingar och normer främjar integritet, kvalité och samarbete
  3. Teamets medlemmar agerar utifrån Teamets vision, dvs ambition över lång tid
  4. Teamets mål är tydliga, utmanande, överenskomna och relevanta för uppdraget
  5. Strategier för att nå målen är tydliga och överenskomna
  6. Individuella roller är tydliga och medlemmarna förstår rollernas relation till teamets uppdrag och mål

Vår metod

Våra utvecklingsprogram bygger på följande steg:

Första steget är att genomföra en teammätning som består av 36 frågor. Ovan ser du de första sex frågorna. Mätningen täcker sju områden som är avgörande för att lyckas bli ett effektivt team. Det sinnrika är att ni som Ledningsgrupp kan genomföra mätningen regelbundet för att följa upp, förändra mål och handlingsplan för att driva er förflyttning.

Andra steget är att genomföra en två dagarsprocess för att skapa Ledningsgruppens Kontrakt. Det skapar en tydlighet vad ledningsgruppen ska förhålla sig till och arbeta utefter. Ledningsgruppen enas och förtydligar sitt uppdrag, värderingar och roller. I processen tar vi även fram kommunikationsstrukturer för teamet, säkerställer effektivt beslutsfattande samt ledaragerande, exempelvis hur medlemmarna ska ge och ta emot feedback.

Tredje steget är att öka teamets förmåga att vara innovativa och kreativa. Genom att exempelvis använda verktyg som Förändringens Fyra Rum och The Human Element erhålls ökad vi-känsla och stor kompetens för hur teamet kan använda medlemmarnas olikheter. Ökad medvetenhet om hur teamets medlemmar agerar under stress samt hur medlemmarna påverkar varandra, omedvetet och medvetet, ger stora affärsresultat. Den avgörande faktorn för succé grundar sig på tillit och öppenhet i teamet.

Fjärde steget är att säkerställa ledningsgruppens förflyttning genom ”livecoaching i vardagsarbetet” och handledning. Genom att säkerställa efterlevnad av strategier, samarbete i ledningsgruppen och specifika beteenden skapas en hög grad av efterlevnad av det som avtalats i ledningsgruppen.

Serica Consultings metod för teamutveckling är, precis som vår vision, enkel, tydlig och meningsfull. Vi har gjort det i näringsliv, non-profit organisationer, idrottsorganisationer – det fungerar varje gång!

Våra kunder ger oss 9 av 10 i betyg i vår senaste kundundersökning. Läs om flera av våra kundprojekt här: Referenser

Vårt erbjudande

  • Verktyg för ökad självkännedom
  • Teammätning och analys
  • Utvecklingsprocess för att skapa högpresterande ledningsgrupp
  • Livecoaching – vi följer ledningsgruppen i vardagaen
Ta kontakt med oss