Resultat genom coaching

Coaching består bland annat av utmanande frågor som uppmanar dig att klargöra och granska dina egna tankar. En grundläggande föreställning inom coaching är nämligen att det är just du själv som bär på nycklarna till din egen utveckling, en coach finns sedan bara där för att bidra till din framgång.

I vår arbetsvardag och även privat stöter du på olika hinder och konfronteras med situationer du inte alltid vet hur du ska hantera dessa. Det kan vara otydlighet i roller, konflikter, svaga samarbetskonstellationer etc.

Att få professionell hjälp är effektivt i alla aspekter. Coaching är en modern samtalsmetod där du får hjälp av utbildade konsulter för att lyckas i ditt uppdrag. I grunden handlar det om att öka medvetenheten och göra aktiva val för ökad prestation och välmående.

Coaching lämpar sig bra såväl för att hantera enskilda problem till att omfatta stora organisatoriska utmaningar. Vår coaching bidrar bland annat till livsutveckling, karriärväxling, ökad effekt på samarbete samt prestationsutveckling i ett holistiskt perspektiv.

Effekten

  • Du får ett hållbart och långsiktigt lärande om dig själv och blir mer effektfull i ditt uppdrag
  • Du blir tydlig med vad du vill, vad du står för och vilka beteende som ger rätt effekt.
  • Du blir en individ som är omtyckt, lätt att samarbeta med och livskraftig.

Hur genomförs coaching?

  • Coachprocessen startar med att definiera och tydliggöra ditt uppdrag.
  • Vi identifierar nuläget och processar fram ett önskat framtida läge.
  • Vi identifierar möjliga hinder och resurser för förflyttningen samt hur dessa kan hanteras.
  • Vi processar fram tydliga ambitioner på kort och lång sikt och därefter arbetar du tillsammans med coachen för att hitta bästa aktiviteter och resurser för en optimal förflyttning

Serica Consulting tillämpar individanpassade metoder och arbetssätt. Vi tror nämligen inte att det finns en metod som passar alla. I våra första orienteringssamtal undersöker vi vilken målsättning du har och gör en bedömning av vilken metod som skulle passa dig bäst.

Ta kontakt med oss