Förändringens fyra rum

Förändring går snabbt – om vi vet vad och hur vi skall göra. Serica tillhandahåller ett systemiskt arbetssätt för att ni skall lyckas med ert förändringsarbete. Det finns två saker som vi behöver ha kunskap om. 1) Organisationen: Vi tar alltid utgångspunkt i verksamhetens Strategiska Plattform, eller säkerställer att denna plattform är det kvalitativa instrument som det skall vara. 2) Hur människor fungerar. Då vi skall utveckla eller förändra något så använder vi modellen ”Förändringens fyra rum®”.

Modell Förändringens fyra rum
De fyra psykologiska tillstånden

Teorin om förändringens fyra rum® har sitt ursprung i psykologen och forskaren Claes Janssens forskning som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika tillstånd i förändringsprocesser. Den visar hur vi som individer upplever verkligheten helt olika, och hur dessa olikheter kan förhindra eller gynna samarbete, förändring och utveckling. Det är en praktisk modell som du kan luta dig mot och använda för framgångsrik förändringsledning.

Innan en förändring är kommunicerad befinner de sig troligen i den översta rutan till vänster. ”Genuin nöjdhet”. Människan är nöjd och känner sig bekväm. Men ingenting varar för evigt, verksamheten har varit välfungerande, men så stagnerar den, blir ineffektiv. Det är du som ledare som har ett uppdrag att skapa tillstånd och vardagseffektivitet. Du behöver ta hänsyn till att människorna, som lever i detta tillstånd, inte har samma försprång, information och förståelse för förändringens mål och syfte, som du har, när den kommuniceras.

Rummen, rörelserna, övergångarna

När du kommunicerar en förändring öppnas en lucka, eller en dörr, till ett nytt tillstånd i gruppen. Det skapas osäkerhet, rädsla och en upplevd känsla av att förlora kontrollen. I förändringens fyra rum® kallas detta tillstånd för censur. Den dagen den verkliga insikten om att en förändring MÅSTE ske, det är då det blir obehagligt på riktigt. När du som ledare och era medarbetare är medvetna om de olika känslor och psykologiska processer som vi behöver ta oss igenom och vilka risker de medför, blir förändringsprocessen enklare att hantera och planera.

När du lyckas skapa insikt genom empati och feedback tar ni ett nytt steg, in i förvirringen rum. Det är fortfarande ett tillstånd som tar energi, och det är oundvikligt. När alla erhåller insikt om att den tidigare nöjdheten kommer att vara förlorad, och att förändring behöver ske, då finns det en möjlighet att blicka in i en ny bättre framtid. Ni som organisation har nått ”the point of no return”, du som ledare visualiserar lösningen och får medarbetarna att med mod ta klivet in i rummet för inspiration. Här råder hög energi, glädje, känsla av stark samhörighet, nya insikter och upplevelse av att kunna påverka sin egen situation.

Ledarskapet är nyckeln till framgångsrik förändring och din huvuduppgift som ledare är att lyssna, förstå och hantera känslor, genom att en hög kommunikativ kompetensnivå kommer du att säkerställa att förändringar går snabbare och inte skapar oceaner av energispill!

Introduktion till Fyrarummaren®

Introduktion till Fyrarummaren kan användas i många olika sammanhang. Det tar 3-4 timmar för en grupp, vilken som helst, att under professionell handledning konstruera Fyrarummaren utifrån sina egna erfarenheter. Därefter bär man den med sig och förstår den.

Organisationsbarometern®

Organisationsbarometern är ett analysinstrument som används för att undersöka hur en grupp, en organisation eller ett företag fungerar. Den genomförs med alla medarbetare och ledare tillsammans. Alla är delaktiga och allas synpunkter beaktas. Gruppen får konkreta värden på hur gruppen eller organisationen fungerar i Fyrarummartermer:
– Vad är vi nöjda med? Vad censurerar vi? Vad skapar förvirring? Och hur mycket inspiration finns det?

Tillsammans arbetar gruppen med analys, bearbetning, slutsatser och handlingsplaner för förändring och förbättring. Åtgärder på individ, grupp och ledningsnivå planeras så att det viktigaste kan ske omedelbart. Implementering av resultaten sker med allas delaktighet. Det gör effekten mycket stark och livskraftig. Metoder och hjäpmedel för daglig och veckovis avstämning av läget finns att tillgå.