Ledarutveckling

Serica Consultings modell Ledarskapets Ramverk för ledarutveckling ger optimala förutsättningar för era ledare att vara effektiva i vardagen. Det är ett ramverk som ni kommer att ta fram genom vår facilitering, som kommer att tydliggöra hur ledarna bör arbeta för att lyckas i sitt uppdrag. Vi ser till att det finns en forskningsbaserad grund som ert ramverk vilar på. Genom Arvonens CPE-modell, täcker vi ledarskapets förmåga att leda Strukturellt, med Relationer och Förändringsledning. Ledarskapets ramverk är grundläggande för att skapa beteendeförändringar hos era ledare. Verktyget kan användas för mätning av ledarprestation och utvärdering.

Vår definition på ledarens uppdrag är att ”utifrån företagets affärsidé och värdegrund leda samtliga medarbetare och team mot företagets vision och mål”.

Vi utvecklar ledarskapet

Organisationens hållbarhet över tid samt individens prestation bygger på en stark och genomarbetad #ledarfilosofi, i kombination med ett bra vardagsagerande från era ledare. Ett bra ledarskap är en hävstång för organisationen, där relativt små insatser i rätt riktning ger en enorm samverkande kraft. Resultatet blir ett företag som lever sin kultur och sitt varumärke. Något som i sin tur blir hållbart över tid och där medarbetarnas engagemang blir högt. Vi vet att personal inte lämnar organisationer, de lämnar dåligt ledarskap.

Ledarskapets utmaningar

  • Skapa en kultur baserad på företagets Strategiska Plattform
  • Skapa balans mellan operativt och strategiskt ledarskap
  • Vara en förebild
  • Förverkliga organisationens strategi
  • Förstärka och utveckla medarbetarna
”Ledarskap är ett yrke i sig själv!”

Vår metodik bygger på organisationen har ett tydligt ramverk för sitt ledarskap. Vi utvecklar ledare genom skapa en ökad självkännedom samt en ökad förmåga att leda individer och team. De klassiska ledarutmaningarna som ”svåra samtal, konflikthantering, utebliven feedback, svaga förväntningsavstämningar” täcker vi med våra verktyg i ledarskapets baseline. Plattformen bidrar till att leda mera strukturerat, skapa bättre relationer och kunna leda förändring. Dessutom får ledaren goda kommunkationskompetenser. Genom mätning, teori, träning, träning, träning och framförallt genom att följa era ledare i vardagen, bidrar vi till effektfulla ledare.

Från ledare till coach i världsklass

Om ni vill utveckla era ledare till coacher i världsklass, då krävs det ytterligare insatser. Vi har själva genomgått dessa utvecklingsprogram, så vi vet vad vi pratar om. Du behöver avsätta lite mera tid och lägga kraft och då garanterar vi att du blir en ledare i värdsklass. Vi har verktygen, kunskapen och vägen för dig.

Pedagogisk grund

Vi tar aldrig över ledarens roll, istället bidrar vi till utveckling och ser till ledaren att göra aktiva val i sin vardag. Vi arbetar med beprövade modeller och metoder samtidigt som vi använder en digital plattform för att accelerera lärandet. För att maximera ledarskapets kompetens utbildar vi bland annat Förändringens fyra rum för att hantera förändringsprocesser. Vi implementerar filosofiin i programmet Situationsanpassat ledarskap, vilket handlar om utveckling och prestation på arbetsplatsen för att optimera vardagseffektiviteten. Vi säkerställer att ledaren reflekterar över det som fungerar och vad som behöver förändras och ser till att organisationens och ledarens utveckling går hand i hand.

Våra utvärderingar visar att lönsamheten och kulturen har förbättrats avsevärt hos våra uppdragsgivare. I vår senaste kundundersökning fick vi 9 av 10 i betyg av våra kunder. Läs om flera av våra kundprojekt här: Referenser

Vårt erbjudande

  • Vi implementerar Ledarskapets Ramverk – med utgångspunkt i er Strategiska Plattform
  • Vi genomför Farax-mätning och ledaranalys
  • Ökad självkännedom med hjälp av beteende- och drivkraftsanalys samt EQ-mätning
  • Situationsanpassad ledarskap och Serica Consultings feedbackmodell
  • Coach i världsklass
Ta kontakt med oss