Mentala tillstånd “RYDE TYCKER TILL”

sericaVideoblogg

I tider där vi ständigt blir utsatta för krav på nytt beteende utifrån att vi skall säkerställa hälsa och säkerhet är det lätt att vårt mentala tillstånd inte är det önskade tillståndet. Pandemins utdragna grepp om dig kan innebära att du hamnar i obehag, förvirring och frustration. I Sericas Vlogg avsnitt 10 tar Bror Sjöholm upp ämnet ”Mentala Tillstånd”.

Hur kan vi påverka oss själva och andra för att skapa det tillstånd som vi behöver för att lyckas med vår vardag? Kan du som ledare hantera det ansvar som du har för hantera det tillstånd som din organisation har just nu?

Det finns en grundtro på Serica att det är centralt att vi är proaktiva och väljer aktivt vilket tillstånd vi behöver ha för att hantera och optimera vardagen. Utmanande? Ja absolut – därför får Tomas Ryde tycka till om detta.

Vi vill beröra ämnen som kan skapa förutsättningar för dig, din organisation och ditt team att bli bättre. Att du får inspiration och insikt till att leda och leva din vardag enklare, tydligare och mera meningsfullt.

Välkommen att titta på avsnitt nummer 10 i Sericas Vlogg.