”Ryde tycker till” Implementering av strategin

sericaVideoblogg

Ledarskap o strategi
systematiserat tänk om ledarskapets uppdrag

Vi fortsätter med ämnet verksamhetsstyrning och vi samtalar denna gång om implementering av strategin. Att få det att hända i vardagen. Om vilka strukturer och systematik som krävs för att underlätta att få vardagen till att bli enkel att hantera utifrån förbättring och förändringsarbete. Om hur ledare och ledningsgrupper behöver agera för att få en högre effekt av strategin.

I avsnitt 12 och 13 har vi utmanat oss själva genom att beskriva förutsättningar för att lyckas med strategi samt hur ni kan genomföra planeringsarbetet på ett bra sätt. Nu är det dags att få det till att hända. Gapet mellan vad vi vill uppnå och vad som faktiskt genomförs är allt för stort. Vad och hur ni kan göra samtalar vi om i detta podavsnitt

Du kommer få möjlighet att utveckla ditt strategiska ledarskap genom att följa ett antal avsnitt i vår blogg. Är du intresserad av att bidra och delta är du mer än välkommen att höra av dig.