Sommarhälsning – från oss och kund

sericaAllmänt

Vi på Serica Consulting vill önska er alla en härlig sommar. En kund beskriver sin upplevelse att vara partner med Serica, och vi är nöjda. Nöjdhet är ett av de få tillstånden som ger energi.

Sköna vyer
Sköna vyer

Så här skriver Håkan Björklund VD på Conapto,

-Ett framgångsrik tjänsteföretag 2019 byggs inifrån och utåt av medarbetare med stora mandat för att kunna prestera sitt bästa jag. Eller som Steve Jobs sagt “-It doesn’t make sense to hire smart people and tell them what to do; we hire smart people so they can tell us what to do”.

Bolaget har lyckats attrahera talanger som tror på vår affärsidé och vision. Vi har investerat i en värdegrund som är förankrad i hos alla medarbetare. Nästa avgörande steg mot en bra företagskultur är efterlevnad. Ledare, informella och formella, som efterlever värderingarna skapar en norm för vad som är rätt och fel. Normen kommer styra oss Conapters beteende dag för dag, vecka för vecka, månad efter månad, år efter år mot just en kärleksfull företagskultur som bygger på Conapto värdegrund.” 

Serica är Conaptos partner sedan bolaget grundades 2018. Måletsättningen var att ta fram kraften i organisationer. Serica startade sitt arbete med en nollpunktmätning som presenterades som en analys baserad på intervjuer med samtliga medarbetare. Under vintern har Serica ökat ledarskapets förmåga att leda. Serica höll i rodret när allla Conapter gemensamt formulerad värdegrunden. Sammanfattningsvis har vi på 7 månader med Sericas hjälp utformat, inplementerar och förankrat Conapto strategisk plattform. Blickar vi framåt kommer vi nu utarbeta verksamhetsplanen för 2020 enligt Sericas bevisade modell.

Håkan Björklund VD Conapto

Glad sommar önskar vi och våra partners

Tomas Ryde VD, Serica Consulting