Ramkompetenta chefer skapar önskad företagskultur

sericaAllmänt

Förbättrad kommunikationskompetens

Har du känsla av att du eller kollegorna på jobbet är slitna? Är det svårt att hålla fokus på det som är viktigt? Du tappar bort saker och glömmer bort vad som skulle göras under dagen? Det kanske till och med finns oro för att kollegor skall bli utbrända på arbetet!

Serica Consulting tillhandahåller regelbundet utvecklingsprogram till ledare och ledningsgrupper, ledarskapet tränas att utveckla sin kommunikationskompetens. Avsnittet ”Ramkompetens” skapar ofta ett stort avtryck vid individernas reflektion. Ledare beskriver sin vardag som mer eller mindre kaos när det gäller ramar på arbetet. Det är svårt att vara effektiv och det förefaller vara obalans mellan insats och uppnått resultat. Detta härleds bland annat till att ramkompetensen inte är tillräcklig inom organisationen.

Bristande ramkompetens – vad består det av?

Det kan vara för många ramar, det saknas ramar eller det glids på ramarna. En helt central ram för att lyckas i ditt ledarskap är att uppdraget är tydligt och definierat. Tyvärr så är det många ledare som vi träffar beskriver att deras uppdrag är otydligt. Detta innebär bland annat att förväntningarna blir orealistiska och att hantera vardagen blir ogörligt över tid, kopplat till befintliga resurser!

Rörigt på arbetsplatsen?

Vad är det som gör att ramarna ligger huller om buller? Ofta är det omedvetna och medvetna beteende som har blivit oönskade mönster. Känner du ingen utmaningen – att organisationen fattar beslut på olika hierarkiska nivåer – och det fattas olika beslut utifrån samma frågeställning. Plötsligt har det skapats kaos avseende ramverket i organisationen.

”Några arbetskamrater står och pratar med varandra om ett viktigt ämne. En kollega kommer in i rummet, avbryter och börjar prata om någonting den personen tycker är viktigt just då. Någon av deltagarna blir irriterad, någon ger sig in i det nya samtalsämnet, någon tappar intresset och avviker. Varken det pågående eller det nya samtalsämnet har avslutas på ett meningsfullt sätt”.

Trender och koncept

”Activity based workplace” (ABW) – ett koncept för att skapa möjligheter att göra ett bättre arbete, i ett flertal aspekter. Har det verkligen blivit så? Forskningen påvisar både plus och minus avseende ABW. Här finner du ett forskningsexempel. https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/0975fe34-45bb-4e8d-9f2f-2309bd19d627/2019-02-14%20Sammanfattning%20av%20forskningsläget%20ABW.pdf?a=false&guest=true

En sak är helt klar, ABW har skapat ett extremt stort krav på ramkompetens för alla parter inom arbetslivet.

Faktum kvarstår, om inte organisationen har ett ledarskap som är kompetenta avseende ramar kommer det att bli dyrbart!

Vad är då ramkompetens?

Definition på ramkompetens

Hur arbetar en ramkompetent ledare?

Det gäller för organisationen och ledarskapet att tydliggöra intentioner och vilka prioriteringar som gäller för alla som är inblandade. Att klargöra ”Varför, Vad och Hur” på enklaste sätt. Många deltagare från olika organisationer påtalar för Sericas konsulter att de är ”möteströtta”. Här kommer en enkel set-up för att bli möteseffektiva och ramkompetenta. Kallelse till mötet i god tid….sedan så gäller följande:

  • Varför har vi detta möte, dvs syftet
  • Vilka skall vara med på mötet
  • Vad bör agendan bestå av? (punkterna 100% relaterade till intentionen)
  • Hur tänker vi genomföra mötet?, (plats, tid, pedagogiska hjälpmedel)
  • Säkerställ allas medverkan oavsett drivkraft och beteendestil
  • Dokumentation och beslutspunkter
  • Reflektion av mötet

Stärk ledarskapet och företagskulturen

Om ni är intresserade av att stärka ert ledarskap och säkerställa organisationens välmående bör ni öka er ”Ramkompetens”. Låg kostnad för denna insats och vad ni kommer att uppnå avseende resultat över tid är helt extremt!

Du är välkommen att kontakta bror.sjoholm@serica.se för att öka din ledarförmåga