Serica Consulting garanterar ökad prestation

sericaAllmänt

Clipperskeppet Cutty Shark Serica seglar

Serica Consulting existerar för att bidra till att skapa långsiktig framgång för organisationer och individer. En viktig pusselbit för ständig utveckling är att veta vad våra kunder tycker om oss och vilken effekt vi bidrar till.

I vår kundundersökning värderar Sericas kunder våra insatser till 9 på en 10-gradig skala. Fantastisk läsning tycker vi!

”Kraft i förändringsarbetet”, ”Insikt”, ”Medfört en tydligare målbild för vårt bolag. Både för ägare, ledning, anställda och dess omgivning.”, och ”Tydligt utvecklade kommunikationsförmågor hos deltagarna” är några av de effekter våra kunder upplever.

Vi tackar samtliga kunder som genom att svarat på kundundersökningen bidrar till vår fortsatta utveckling. Vi ser samtidigt fram emot kommande utvecklingsuppdrag tillsammans med er och nya partners!

Ta gärna del av de kommentarer vi fått på de två frågor vi ställde:

Vad upplever du är det viktigaste resultatet eller största effekten av ditt samarbetet med Serica Consulting?
 • En medvetandehet hos samtliga om att vi är olika men ändå lika. Att alla hamnar på något sätt på samma nivå i diskussionerna. Alla har svaga och starka sidor.
 • I arbetet tillåts alla komma till tals (brainstorming) men samtidigt följer konsulten en bra struktur med en hög kunskap gällande målbolaget. Medfört en tydligare målbild för vårt bolag. Både för ägare, ledning, anställda och dess omgivning.
 • Gemensam syn på riktning, strategi, VP och teamets gemensamma uppdrag och roll.
 • Delaktighet och fokus på ledarskap inte chefskap.
 • Kraft i förändringsarbetet!
 • Min egen utveckling som chef och människa.
 • Tydligt utvecklade kommunikationsförmågor hos deltagarna.
 • Alla konkreta verktyg som jag som ny chef kan använda i min vardag för att öka min tydlighet och effektivitet.
 • De lyssnar på kundens behov och anpassar verktygslåda därefter.
 • Kompetenta, har en ”röd tråd” i deras koncept för ledarutveckling.
 • Gemensamma värderingar, förståelsen för varandras olikheter tillsammans med verktyg för genomförande.
 • Samsyn i Ledningsgruppen och förståelse för våra olikheter.
 • Ett ändrat sätt att arbeta med den koncernövergripande verksamhetsplaneringen.
Hur upplever du att Serica Consulting skiljer sig från andra konsulter?
 • Mer personligt bemötande!
 • Den personliga inlevelsen i målbolaget torde sticka ut mot de flesta konkurrenter.
 • Konsulten har funkat bra med våra forskare jmf med andra ”PowerPoint-konsulter”.
 • Serica har en väldigt proffsig hantering av hur man vinklar utbildningen i förhållande till verksamheten. Dessutom har Serica väldigt kunnig personal.
 • Inte bara sälja mer tid utan vill att man ska uppnå resultat.
 • Högt engagemang hos konsulterna. Mycket tydlig idé.
 • Jobbar på ett enkelt och tydligt sätt och är lyhörda för kundens önskemål.
 • Vi har jobbat med Serica en längre tid. Jag skulle uttrycka det som genuint intresse och en känsla av personligt engagemang.
 • Bidrar till att plocka fram styrkan genom att vi kan använda våra olika förmågor i ledningsgruppen för att nå ett gemensamt mål.
 • Mycket personliga och professionella!

Tomas Ryde, VD på Serica Consulting kommenterar resultatet så här:

Resultatet 9,0 betyder att kunderna beskrivs som följande: Ambassadörer, dvs entusiastiska och lojala kunder som kommer att stanna med ditt företag och uppmana sina vänner och kollegor att göra detsamma. (Gäller om resultatet är mellan 9-10 där 10 står för oerhört sannolikt)

Att leva som jag lär hör jag ofta från ledare som går våra utvecklingsprogram. Det optimala tillståndet, när vi gör som vi säger. På Serica Consulting är det fokus på människan och att utvecklingen av företaget går hand i hand. Med utgångspunkt i den strategiska plattformen och ett ständigt driv att må bättre och göra bättre, upplever våra kunder en stor, stor nöjdhet.

Serica Consulting ska fortsätta att efterleva sin vision, att göra livet enklare, tydligare och mer meningsfullt för oss själva och våra kunder, då ökar verkningsgraden. Jag vill passa på att tacka våra samarbetspartners, underkonsulter samt min egen personal för ett suveränt engagemang och genomförandeförmåga i alla delar – Stort tack!