Skånsk handboll från bra till bäst

sericaAllmänt

Skåne handboll

Serica har haft ett uppdrag sedan 2018 att utveckla Skånes handbollsförbund. Efter en analys som Serica genomförde våren 2019 bestämde styrelsen att hela organisationen och verksamheten behövde reorganiseras och vitaliseras.

Efter att ha processat fram en tydligare Strategisk Plattform så gjorde styrelsen en ny kravspecifikation för hur förbundet skulle vara organiserad. En övertygelse fanns inom gruppen att detta var bästa sätt för att hantera framtidens utmaningar på ett effektivare sätt.

Ett flertal större förändringar genomfördes omedelbart, färre anställda på kansliet, nya roller och nya kompetenskrav för kommande organisation. Ett minskat antal ledamöter i styrelsen, mer ansvar är delegerat ut i kommittéerna. Kommitteerna omorganiseras med ansvarig person i styrelsen. Ett utökat fokus och aktiva insatser för att öka kraften inom området för digitala hjälpmedel. Allt detta för att driva administrationen effektivare.

Sericas uppdrag har bland annat varit att bidra med att skapa tydlig Strategisk plattform och genomföra processer för att fram en kvalitativ strategisk plan som samtliga i organisationen kan förhålla sig till. Vi har tillhandahållit coaching till Styrelseordförande och Verksamhetschef för att deras uppdrag och roller skall bli tydligare och att samverkan mellan rollerna blir optimalt.

Under verksamhetskonferens i januari 2020, med samtliga klubbar i skånes distrikt, kunde tydliga positiva effekter av förändringen uppvisas.

Effekt av kultur och strategiutveckling

Bilden ovan är från konferensen i Malmö, redan efter ett 8 månaders arbete i den nya organisationsformen upplever kunder och intressenter att förbundets uppdrag är tydligare och effekter märks ut i vardagen. För den nya chefen Bjarne Persson och utvecklingschefen Emme Adebo har det givetvis varit en intensiv och hård period att implementera det nya arbetssättet, men det mesta är ”up running” och väldigt funktionellt i nuläget. Nästa fas är att satsa ännu mera på kvalité i befintlig verksamhet men framförallt att driva utvecklingen framåt för klubbarna.

Skånes Handbollförbund verksamhetsidé är att organisera, företräda och utveckla Skånsk Handboll. De ger förutsättningar åt föreningarna att bedriva en välfungerande verksamhet där fler utövar och upplever handboll längre.