Du kan hantera krisen på bästa sätt!

sericaAllmänt

Generella beskrivningar av känslomässiga tillstånd i respektive rum

Förändring – förstå och agera rätt!

I tider av kris och oro behöver vi perspektiv och verktyg som hjälper oss att hantera känslor av ovisshet, ångest, sorg och andra känslor som är naturliga reaktioner på det som händer. Att agera rätt för att komma på rätt köl igen. 

Serica Consulting använder modellen Förändringens Fyra Rum, som hjälper oss att förstå egna och andras reaktioner.

Generella beskrivningar av känslomässiga tillstånd i respektive rum
Generella beskrivningar av känslomässiga tillstånd i respektive rum

Detta ger indikationer i vilket ”rum” du och dina medarbetare befinner sig i, samt vad som sker i organisationen i stort. I en tid då vårt land befinner sig i ett akut kristillstånd kan det vara viktigt och betydelsefullt att få perspektiv och att kunna relatera sina upplevelser till något som är konkret och användbart. 

Om vi använder Förändringens Fyra Rum som modell skulle jag säga att Coronavirus som företeelse har sänt vårt samhälle och näringsliv ut ur Nöjdhetens Rum där tillvaron kännetecknats av gott tillstånd för många och där trygghet och välmående har varit den normala vardagen.  

Oron och rädslan för konsekvenserna av Coronaviruset samt de åtgärder som görs och kommuniceras varje dag, i syfte att vi skall hantera våra liv och skydda oss, har enorm påverkan. Många människor tar dessutom sitt utryck att beskriva på sociala medier om sin ångest och rädsla.  Konkret har Coronaviruset redan lett till enorm ekonomisk nedgång inom vissa branscher och vi vet ej vart det slutar. Så som vårt beteende har varit tidigare, kan det förmodligen inte fortgå, vi behöver förändra oss i vårt vardagsliv och agerande i vårt näringsliv.

Från Nöjdhetens Rum till Självcensur

Informationen om Coronavirus kom i slutet av 2019, då det bekräftades att ett nytt virus som kan smitta människor identifierats i staden Wuhan i Kina. Smittspridningen tros ursprungligen ha skett till människa från djur på en marknad, men visade sig snart smitta från människa till människa. WHO har den 11 mars klassat det som en pandemi. Jag själv läste första informationen som ”influensatider igen”. Kanske gjorde du det med? Efter hand under 2020 så blev det först ett konstigt tillstånd – men plötsligt kom det olustkänslor, kritiska röster om ledarskapet i landet, negativism eller ”det är business as usual”.  Tydliga tecken på att vi som befolkning fick lämna Nöjdhetens rum och hamnade i Självcensur – skyddsrummet. 

Självcensur ger ett tillstånd för överlevnad då våra psykiska försvarsmekanismer hjälper oss att hålla undan alltför stark ångest, tankar, obehag och olust samt att inte ha kontroll på det som händer. Tillståndet av Nöjdhet är som bortblåst och vi känner inte igen oss, då vi inte kommer i kontakt med känslor som glädje, genuin nöjdhet och harmoni. 

Med ”Fyrarummaren” som kompetens– så vet vi att Självcensur behövs och är en naturlig del av förändringen. Du och dina kollegor på arbetet är medvetna om att det är kaos i världen och kan med gott samvete vara lugna. Det ni behöver för att överleva detta tillstånd, och komma vidare till Förvirringens Rum är empatiskt stöd och feedback på att ni faktiskt gör bra saker i den ansträngande situationen.

På Serica Consulting filtrerar vi så klart vad som händer i vår omvärld och vi tolkar att det är många som skriver på ”sociala media”, det som beskriver tillståndet vi har när vi är i Självcensur. Att skylla på andra och försöka hitta på ”sanningar” är uttryck för att vara i försvar. Att fortsätta träffas på restauranger eller handla på en överfull byggmarknad är inte exempel på social distansering som våra politiker önskar att vi skall efterleva. Gamla sanningar om hur jag som individ bör och kan leva, finns kvar, trots att det finns en medial information som sällan skådats.

Från Självcensur till Förvirringens Rum 

Förhoppningsvis kan våra ledare i samhället och i organisationer samt du och jag, bidra till att vi blir tillräckligt trygga i kristillståndet så att vi förmår att öppna dörren och kliva in i Förvirringens Rum. 

Förvirring är ett steg i vår förändringsprocess som vi inte vill uppleva i sig, men som är nödvändigt för att komma vidare. De strukturer som vi hade byggt upp, de stämmer inte med de faktiska förhållanden vi lever i.  Flertalet av den svenska befolkningen saknar erfarenhet av ett liv som är otryggt, oförutsägbart och som inte går att kontrollera av den karaktär som vi upplever just nu. Det är därför naturligt att vi känner en hög ångest och stress och att vi behöver få vara både arga, rasande och förtvivlade över detta. När Kerstin Hessius, som vd för tredje AP-Fonden uttrycker i en direktsänd nyhetssändning ”kräver ett slutdatum på Coronakrisen” så är detta ett tydligt uttryck för kommunikation i Förvirringens Rum. Ett rop i förtvivlan och inte så hög grad av medvetenhet om sig själv. Detta beteende är ok i sig, för vi är människor och det är svårt att hantera utmaningen. Vi vill ha kontroll men vi är så splittrade. 

I Förvirringens Rum snurrar det runt för oss, och var vi än sätter foten, finns det inget riktigt fotfäste. Mer eller mindre kaos och vi har svårt att hitta vägen framåt. Det är först när vi upplever ”Nollpunkten” i Förvirringens Rum, som vi kan upptäcka det nya. När vi befinner oss i ”Nollpunkten” – stunden då havet är kavlugnt och vi förstår att vår förlorade nöjdhet aldrig kommer tillbaka. Nu kan vi se möjligheten till det nya (och därför skriver jag detta två gånger, vi kommer att komma dit!).

Den stora utmaningen att inse att den gamla berättelsen om våra liv tillhör historien och den kommer inte tillbaka. Samtidigt är det ovisst hur framtiden kommer att te sig och ingen kan ge några svar, och just nu i inledningen av april månad så är de flesta som har tillägnat sig kunskap och medvetenhet om Coronaviruset i vårt land mer eller mindre i Förvirringens rum. Kungen håller tal i TV, Anders Tegnell säger dagligen ”att vi inte vet helt säkert”. Ta dig gärna tid och läs  

https://www.svd.se/hejda-gamla-varlden-dig-ser-vi-inte-igen

Therese Larsson Hultins reportage i SVD 4 april – en bra beskrivning av den förlorade Nöjdheten som Sverige som land fick uppleva i starten av 2020 och att vi behöver göra nytt. 

Inspirationens Rum 

När vi befinner oss i nollpunkten kommer vi även till insikt att det nya behöver skapas – det nya som inspirerar oss. De människor som har mod och förmågan att göra aktiva val och kan prioritera, de kommer att visa oss vägen till något som är nytt och som vi upplever som bättre. Inspiration är belöningen som kommer efter en framgångsrik process där vi expanderat ut i det okända, eller tagit en kamp med allt obehag. 

Det kommer att dröja innan vi kommer kunna lyfta oss ur Förvirringens Rum och kliva in i Inspirationens Rum och just nu räcker det med att vi vet att det kommer att hända. 

Vi kan i framtiden skapa ett samhälle och näringsliv där vi mår och lever bättre i harmoni med omgivningen. Ett enklare och tydligare liv som kännetecknas av hållbarhet och meningsfullhet. Vad detta i sig består av är i dagsläget helt omöjligt att säga. 

Det kommer ta en längre tid innan vi kan gå från Inspiration till Nöjdhet. Det kanske är mer medmänsklighet, mindre miljöskadlig konsumtion och vi kanske bör leva långsammare och tillväxt är inte det enda som ger tillfredställelse. 

Trots att det är hårt för oss alla just nu, kan denna resa vara lättare att hantera om ni har kompetens i Förändringens fyra Rum, om du inte har det, kontakta oss Serica Consulting så berättar vi gärna mer. Ta hand om varandra! 

Bästa vänliga hälsningar från Tomas Ryde, Serica Consulting