Framtidens ledarskap – “Ryde tycker till”

sericaVideoblogg

FN Globala mål 2030

Vad är framtidens ledarskap? Sericas Vlogg avsnitt 11 tar Bror Sjöholm upp ämnet “Framtidens ledarskap” eller vad är 3.0 avseende ledarskap? Som introduktion får du här några rader från oss, samt att du på första bilden får chansen att plugga på de FN 17 Globala målen. Välkommen till vår videoblogg som har som syfte att inspirera dig till ett gott … Read More

Mentala tillstånd “RYDE TYCKER TILL”

sericaVideoblogg

I tider där vi ständigt blir utsatta för krav på nytt beteende utifrån att vi skall säkerställa hälsa och säkerhet är det lätt att vårt mentala tillstånd inte är det önskade tillståndet. Pandemins utdragna grepp om dig kan innebära att du hamnar i obehag, förvirring och frustration. I Sericas Vlogg avsnitt 10 tar Bror Sjöholm upp ämnet ”Mentala Tillstånd”. Hur … Read More

AVSNITT 9 – ”RYDE TYCKER TILL” – Mental träning!

sericaVideoblogg

Bror Sjöholm frågar Tomas Ryde i detta avsnitt om vad nyttan med mental träning är, framförallt vad du i olika kontexter kan tjäna på att träna på detta. I inledningen på detta avsnitt ser ni tydligt i fönstret att Bror Sjöholm dansar till intromusiken, förändring på riktigt!  Efter avsnittet avsätt gärna tid för att reflektera över hur du och din … Read More

Konflikthantering “RYDE TYCKER TILL”

sericaVideoblogg

Från konflikt till harmoni

september 21, 2020Allmänt Bror Sjöholm väljer “Konflikthantering”, ni som lyssnar och tittar har bett om detta ämne som Tomas Ryde skall tycka till om. Att kunna lösa och hantera konflikter på ett energieffektivt sätt ligger förmodligen i allas intresse. Häng med! Vi vill beröra ämnen som kan skapa förutsättningar för dig, din organisation och ditt team att bli bättre. Att … Read More

Coaching vad är det? “RYDE TYCKER TILL”

sericaVideoblogg

Vägen framåt

Vi vill beröra ämnen som kan skapa förutsättningar för dig, din organisation och ditt team att bli bättre. Att du får inspiration och insikt till att leda och leva din vardag enklare, tydligare och mera meningsfullt.  Bror Sjöholm tar denna gång upp ”coaching”, vilket Tomas Ryde skall tycka till om. Vad är det första du tänker på när du hör … Read More

AVSNITT 6 “RYDE TYCKER TILL” – gäst Ulf Dahlgren

sericaVideoblogg

Ryde och Dahlgren - Blogg nummer 6

Bror Sjöholm som driver Serica Vlogg, ”Ryde tycker till” bjuder i detta avsnitt in Ulf Dahlgren som gäst. Serica som vill bli granskade bjuder in Ulf för att få perspektiv på tidigare ämnen som vloggen avhandlat. Med frågeställningen ”Hur fungerar det egentligen där ute?”. Ulf har genomfört flera interimistiska ledaruppdrag med framgång i Skandinavien. Tidigare avsnitt i Vloggen har handlat … Read More

Avsnitt 5 ”Ryde tycker till” – Kommunikation!

sericaVideoblogg

Vi vill beröra ämnen som kan skapa förutsättningar för dig, din organisation och ditt team att bli bättre. Att du får inspiration och insikt till att leda och leva din vardag enklare, tydligare och mera meningsfullt.  Bror Sjöholm tar denna gång upp ”Kommunikation – samtal mellan vuxna människor” som ämne vilket Tomas Ryde skall tycka till om. Det enkla samtalet … Read More

AVSNITT 3 – ”RYDE TYCKER TILL” – Disciplin!

sericaVideoblogg

Vi vill beröra ämnen som kan skapa förutsättningar för dig, din organisation och ditt team att bli bättre. Att du får inspiration och insikt till att leda och leva din vardag enklare, tydligare och mera meningsfullt.  Bror Sjöholm tar denna gång upp ”Disciplin” som ämne vilket Tomas Ryde skall tycka till om. I introduktionen nämner Bror ”jag tycker att vi … Read More

Avsnitt 2 – ”Ryde tycker till” – Feedback!

sericaVideoblogg

Bror presenterar ämnet för dagen "Feedback"

Sericas Videoblogg avsnitt 2, 2020-06-26 Vi vill beröra ämnen som kan skapa förutsättningar för dig, din organisation och ditt team att bli bättre. Att du får inspiration och insikt till att leda och leva din vardag enklare, tydligare och mera meningsfullt.  Bror Sjöholm tar upp ett ämne eller fenomen som Tomas Ryde inte är förbered på, men som det skall … Read More