Coaching vad är det? “RYDE TYCKER TILL”

sericaVideoblogg

Vägen framåt

Vi vill beröra ämnen som kan skapa förutsättningar för dig, din organisation och ditt team att bli bättre. Att du får inspiration och insikt till att leda och leva din vardag enklare, tydligare och mera meningsfullt. 

Bror Sjöholm tar denna gång upp ”coaching”, vilket Tomas Ryde skall tycka till om. Vad är det första du tänker på när du hör ordet coaching? 

Välkommen att titta på avsnitt nummer 7 i Sericas Vlogg. 

Lite text om Coaching:

Utmaningen för coachen är att ta bort sina egna värderingar om vad som är rätt eller fel. Genom att lyssna, fråga och klargöra nuläget framhävs individens egna ansvar och möjligheter. Coaching kan levereras till individ men även till grupp. Coaching till grupp är mera utmanande för coachen då det gäller att vara klar över vem som säger vad och vilka värderingar som blir grunden för vägen framtå. 

Coaching hjälper dig att hitta resurser och ta bort hinder för att du skall kunna prioritera och tydliggöra vad som bör göras för att uppnå ett nytt önskat läge. 

I coaching tydliggörs det övergripande syftet, tar fram tydliga mål och staka ut en tydlig väg dit.

Coachen hjälper dig att identifiera dina hinder och resurser för att nå önskade resultat samt vad som skall prioriteras och fokuseras för att skapa framgång i arbetet och den privata vardagen.