AVSNITT 4 – ”RYDE TYCKER till” – Det egna ledarskapet!

sericaVideoblogg

Serica Consulting vill beröra ämnen som kan skapa förutsättningar för dig, din organisation och ditt team att bli bättre. Att du får inspiration och insikt till att leda och leva din vardag enklare, tydligare och mera meningsfullt. 

Bror Sjöholm frågar Tomas Ryde i detta avsnitt om hans egna ledarskap och hur hans utveckling som ledare över tid har uppstått. Det blir samtal om dåtid, mentorskap, självkännedom och utbildningsvägar för att utvecklas. Tomas går igång på ämnet, sätt in ditt ”skånska filter” och välkommen att titta och lyssna.

Efter avsnittet avsätt gärna tid för att reflektera över ditt egna ledarskap och hur du vill utvecklas som ledare. Är du intresserad av att vara med på ett event, tex ledarfilosofisk afton som Serica genomför regelbundet är du välkommen att höra av dig.