Avsnitt 5 ”Ryde tycker till” – Kommunikation!

sericaVideoblogg

Ryde tycker till avsnitt 5

Vi vill beröra ämnen som kan skapa förutsättningar för dig, din organisation och ditt team att bli bättre. Att du får inspiration och insikt till att leda och leva din vardag enklare, tydligare och mera meningsfullt. 

Bror Sjöholm tar denna gång upp ”Kommunikation – samtal mellan vuxna människor” som ämne vilket Tomas Ryde skall tycka till om. Det enkla samtalet som ofta blir så svårt, ”jag begriper inte vad du snackar”. Hur kan vi förenkla dialogen för att skapa ett enklare, tydligare och mera meningsfullt liv? Vad tänker du om konsten att genomföra ett samtal?

Avsnitt nummer 5 ”Ryde tycker till”