Referenser

Vi hjälper organisationer, stora som små, att genomföra förändringar och utvecklas. Vi har genomfört hundratals referenscase inom verksamhetsstyrning, ledningsgruppsutveckling, ledarutveckling och kulturutveckling. Nedan finner du ett urval av dessa.

LKAB

Gruv- och mineralkoncernen som inte hade en gemensam verksamhetsplaneringsprocess för att förverkliga företagets strategi. Serica Consulting lyckades förvandla företagets vision till mål och handlingsplan på individnivå, samt ökade prestationerna. Nu tar medarbetarna själva initiativ och är proaktiva i vardagen för att föra företaget framåt.

LEVA i Lysekil

Den övergripande utmaningen bestod i att förändra företagskulturen till att bli mer entreprenörsmässig för att kunna möta framtidens utmaningar. Genom verksamhetsstyrning, i kombination med ledarskapsutbildning och coaching, utvecklades verksamheten i enlighet med den önskade positionen och de uppsatta målen. Bolaget lyckades även med att gå från en mycket toppstyrd organisation till ett betydligt mer delegerat ledarskap.

Bluegarden

Ledare som behövde utveckla sitt ledarskap samt skapa en fungerande ledningsgrupp, både strategiskt och operativt. Resultatet av förändringsarbetet ledde till en tydligare produktportfölj, effektivare affärsprocesser samt minskad personalstyrka med tio procent. Teamledarna utvecklade sitt ledarskap efter coachingen och blev chefer på riktigt. Bluegarden är sedan 1 april 2018 uppköpta av Visma Enterprise.

Vattenfall

Ett case om att få med alla medarbetare på tåget och att implementera strategierna i hela organisationen. Att gå från tröghet i förändring till en utvecklingskultur. Efter samarbetet har ledarskapet lyfts fram, framförallt vikten av ledaren och ledarens förmåga att plocka ner den strategiska visionen till att bli en operativ verksamhet. ”Bästa ledarutbildningen jag varit på” sa en av deltagarna.

Ålandsbanken

Magnus Johansson bestämde sig för att skapa ett fantastiskt team, där mångfald bejakades och var grunden till att skapa unika lösningar till sina kunder. Att vara olik blev normen för succé. För att olikheter skall ge effekt behövs det etableras gemensamma strukturer och ”en känsla av sammanhang”.

Volkswagen Finans

Ett stort ledningsgruppsarbete påbörjades tillsammans med Serica vilket bl.a. innebar en process inom ledningsgruppen för att identifiera individuella styrkor och svagheter samt analys av beteendemönster och drivkrafter. Ledningsgruppen blev förebild för övriga ledare i bolaget. Bolagets varumärke stärktes och positioneringen i branschen förbättrades avsevärt. Även personalens tillfredställelse och lönsamheten ökade kraftigt.

Campushallen

Utmaningarna och önskemålet var att skapa en organisation som vet vad den vill och vart den är på väg, samt att öka ansvarstagande och engagemang hos personalen. Serica Consulting tydliggjorde kopplingen mellan medarbetarens uppdrag och verksamhetsplanens effekt på vardagen. Ett personalutvecklingsprogram togs fram och genomfördes för att utveckla den enskilda medarbetaren. Resan tog Campushallen mot sin strävan att bli, och därefter bibehålla platsen som, Östergötlands ledande tränings- och friskvårdsanläggning.