Ålandsbanken – att prestera tillammans

Utgångspunkten för Private banking är att tänka bortom traditionella banklösningar, att skapa förutsättningar för en ambitiös och personlig leverans som hjälper kunden på lång sikt. Att vara tillgänglig när det verkligen behövs, att vara personlig och professionell. Det handlade om att skapa ett kraftfullt team där samtliga medarbetare och ledare tar utgångspunkt i Ålandsbankens kultur och påvisar vilja och förmåga att skapa högre verkningsgrad. Organisationen var individorienterad och kulturen var svag avseende att skapa långsiktiga goda resultat.

Magnus bestämde sig för att sätta väldigt höga mål, utmana individerna till att samarbeta för att nå något som de aldrig hade varit med om tidigare. Insatsen innebar bland annat:

  • Värderingsprocess och målprocess som alla fick ett starkt emotionellt ägande av
  • Att erhålla kunskap om hur medarbetaren skapar optimalt tillstånd i teamet och i kundmötet
  • Att be om och ge feedback för att utveckla sig själv och andra
  • Att utveckla retorik som är trevlig och ger effekt hos mottagaren
  • Rollerna förtydligades avseende uppdrag, ansvar och befogenheter
  • Uppföljning på individens förmåga att efterleva sin roll, skapa och exekvera planer

Alla behövde mer kompetens

Magnus Johansson tog beslut om att arbeta mer strategiskt för egen del och delegera ansvar och befogenheter ut till sin personal. Gruppchefer fick större ansvar. Utifrån det förändringsarbetet som behövde göras fanns inte tillräckligt goda kompetenser avseende kommunikation och förändring.

Serica Consulting fick en förfrågan om att tillföra kompetenser till teamet i en längre period. Insatsen skulle generera effekt på NMI och NKI samt ökad tillväxt och lönsamhet.

Private banking blev förebilder

Ålandsbankens varumärke stärks ständigt och positioneringen i branschen har kontinuerligt förbättrats. Private banking fick en mycket god kommunikationsmiljö som är koordinerad, vilket Serica Consulting kallar för heedful. Något som innebär att gruppen agerar fokuserat, är närvarande och uppmärksam samt kan reflektera tillsammans. Private banking blev förebild för många inom banken. Idag är Magnus Johansson chef för Ålandsbanken Sverige.

Ålandsbanken är uppdragsgivare till Serica sedan 2004. Referens: Magnus Johansson, VD Ålandsbanken Sverige.