Bluegarden – Ledningsgruppsutveckling

Bluegarden etablerades 1968 och har 600 anställda på elva kontor i Sverige, Danmark och Norge med en total omsättning på cirka en miljard kronor. De hör till Skandinaviens ledande leverantörer av molnbaserade system för lön- och hr-administration med över 65 000 kunder. Bluegarden är sedan 1 april 2018 uppköpta av Visma Enterprise.

Bluegardens VD, Thomas Grönlund, berättar

– När vi vände oss till Serica Consulting befann vi oss i ett ostrukturerat tillstånd utan något egentligt ledarskap, vi hade svårt att få våra ledare att ta stafettpinnen och driva affärsutvecklingen. Det var uppenbart att det var en stor utmaning att leda teamledarna framåt för att de skulle utvecklas till ”riktiga” chefer.

”För detta handlar – precis som idrotten – om att sätta upp mål och att vinna. Och eftersom idrotten är så enkel i sin konstruktion var det lätt att överföra detta till näringslivet.”

Strategisk och operativ ledningsgrupp

Bluegarden vände sig till Serica Consulting i ett läge där de behövde hjälp med att skapa en tydlig plattform och få en ledningsgrupp till att fungera strategiskt och operativt. Thomas Grönlund värdesatte Serica Consultings idrottsliga koppling som en viktig del i det lyckade förändringsarbetet som genomfördes.

Förändring fick alla medarbetare åt samma håll

Bluegarden genomförde en omorganisation, effektiviserade sina processer och skapade ett mycket tydligare kundfokus. Bluegarden har fått en prestationskultur genom förändringsarbetet tillsammans med Serica.

”Det ledde till att vi kom fram till att vi var överbemannade och hade en ineffektiv organisation.”

– Serica Consulting ledde oss i arbetet med att hitta våra kommunikationsnycklar i sitt coachingprogram. Vi har drivit ett ledarskapsprogram för både ledningsgrupp och teamchefer under 18 månader. Vi kommer att fortsätta 2012 och 2013 med förändringsarbete och använda Serica som coacher. Med Tomas Ryde i spetsen har Serica Consulting levererat ledningsgruppsutveckling, ledarutveckling, verksamhetsplanering, coaching och mätningar.

Förändringsarbetet handlade om att få alla att gå åt samma håll, med mera kraft. En insikt för medarbetarna på Bluegarden var att kunna tala om vad det var de gjorde på företaget och hur lång tid det tog att utföra.

Cheferna blev chefer på riktigt

Som en effekt av förändringsarbetet skapades en tydligare produktportfölj och Bluegarden effektiviserade sina affärsprocesser. Samtidigt minskades personalstyrkan med tio procent. Det tydligaste resultatet som uppnåddes är att teamledarna utvecklade sitt ledarskap efter coachingen och blev chefer på riktigt.

– Vi hade inte nått dit vi är i dag om vi inte samarbetat med Serica Consulting. De är okomplicerade att ha att göra med. Och det är det enkla som egentligen är det svåra, säger Thomas Grönlund.

Bluegarden är uppdragsgivare till Serica sedan 2010. Referens: Thomas Grönlund, VD.