Vattenfall – Verksamhetsstyrning & Ledarutveckling

Vattenfall Services Nordic är Sveriges ledande företag inom underhålls-, entreprenad- och konsulttjänster för energi- och elanläggningar. Vattenfall Services Nordic har 1 200 medarbetare och omsatte år 2017 cirka 3,8 miljarder kronor.

Hur får vi med alla medarbetare på tåget?

Vattenfall stod inför en stor utmaning; de ville synliggöra sina strategier och öka förståelsen för ledningens beslut hos medarbetarna på fältet.
Vattenfall upplevde det svårt att få med sig alla på tåget, ett vanligt problem i ett stort företag med många led av chefer. Ledningen fattar beslut där medarbetarna inte förstår varför de har fattats. För att alla ska förstå och efterleva de beslut som fattas är det viktigt att alla får hela bilden av vad som ligger bakom de enskilda besluten, vilket var Vattenfalls önskemål.

Skapa en proaktiv ledarkultur och bli marknadsledande

Vattenfall önskade att implementera strategierna i hela organisationen och att gå från tröghet i förändring till en utvecklingskultur. De ville ändra sitt interna fokus till att se och tillvarata möjligheter, där ledarkulturen skulle bli proaktiv och ständigt utvecklas. Vattenfall ville kontinuerligt växa, utvecklas och bli marknadsledande med en volymökning på 30 % över 2 år.

– Det är inte så enkelt och det tar ett tag att genomföra detta. Men i vårt samarbete med Serica Consulting, som har pågått i drygt två år, ser jag en tydlig effekt; att ledarskapet har lyfts fram och vikten av ledaren och ledarens förmåga att plocka ner den strategiska visionen till att bli en operativ verksamhet, säger Staffan Gustavsson, Vattenfall Ledningsunderhåll Svealand.

Ledarutveckling i världsklass – enligt medarbetarna

”Jag har haft förmånen att delta i ett antal utbildningar inom ämnet ledarskap. Ingen kurs har dock kommit i närheten av den höga nivå som er kurs har haft! Det har funnits en röd tråd genom planering/förberedelser, utförandet och avslutning. Mycket professionellt!”

Arbetet påbörjades med att Serica genomförde en nulägesanalys för att därefter strukturera verksamhetsstyrningen. I samband med det arbetet tydliggjordes kopplingarna mellan ledarens uppdrag och verksamhetsplanens effekt på vardagen. I anslutning till det togs ett ledarutvecklingsprogram fram och genomfördes för samtliga ledare med uppföljande träningsläger.

Serica Consulting använder sig av en individanpassad modell som möter medarbetare och kollegor på den nivå där de befinner sig. I modellen ingår också coachning för att möta alla medarbetare och deras olika värderingar och synsätt på olika frågor.

”Bästa ledarutbildningen jag varit på!”

”Serica har gett oss ett bra verktyg för att jobba med detta och få med alla på tåget, säger Staffan Gustavsson. Det är en stor utmaning att översätta den strategiska planen till en operativ plan som sedan verkställs, men Serica Consulting har bra verktyg för att åstadkomma det. I samarbetet har vi även jobbat med ledarskapsutveckling – hur man jobbar som en ledningsgrupp och hur man kommunicerar vid till exempel verksamhetsplanering.”

”Resultaten kommer att synas och jag tror att detta på sikt kommer leda till att Vattenfall blir ett framgångsrikare företag. Det kan visa sig på olika sätt, främst i form av att verksamheten frodas genom ett ökat engagemang som ger en stämning fylld med positiv energi.”

Verksamheten har fått ökat engagemang

– Jag uppskattar Serica för deras engagemang, energi och förmåga att få fram budskapet och få med sig grupperna och individerna i arbetet. De är otroligt engagerade. Sericas Bror Sjöholm är väldigt närvarande. Han har verkligen lärt mig att coacha mina medarbetare, berättar Staffan Gustavsson.

Vattenfall Services Nordic är uppdragsgivare till Serica sedan 2008. Referens: Staffan Gustavsson, Enhetschef.