Frukostföreläsning med Serica Consulting den 29 mars

sericaAllmänt

”Nya perspektiv på den gamla psykiska ohälsan” Serica Consulting, Arbetshälsa, bjuder in till ett spännande frukostmöte Du kommer att få träffa teamet i Serica Consultings nya affärsområde ”Arbetshälsa”, våra konsulter Cilva Forssberg, Susanne Davour, och företagsläkare Jonas Källström. De kommer att berättar om vårt synsätt på ”den gamla psykiska ohälsan”. Om hur utvecklingen i samhället, arbetsplatsen, arbetsmetoder har skapat nya … Läs mer

Serica startar nytt AO – ARBETSHÄLSA

sericaAllmänt

Kurvan med sjuktalen i Sverige skall brytas – NU! Sjuktalen i Sverige ligger idag på historiskt höga nivåer. Människors lidande och kostnaderna för individ, samhälle och arbetsgivare uppgår idag till gigantiska belopp. Det har skett en glidning i sjukskrivningsorsaker från behandlingsbara sjukdomar till individuell upplevelse av ohälsa, psykisk ohälsa.De stora satsningar som gjorts inom framför allt primärvård och psykiatri har … Läs mer

Över en miljon svenskar har jobbrelaterade hälsoproblem

sericaAllmänt

En tredjedel, 28 procent, av Sveriges drygt 5 miljoner sysselsatta har upplevt besvär till följd av arbetet. Kvinnor har i högre utsträckning arbetsorsakade besvär än män. Arbetsorsakade besvär 2018 belyser hälsoproblem till följd av arbetet som sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden upplevt under de senaste tolv månaderna. Serica Consultings affärsområde Arbetshälsa erbjuder lösningar som kan hjälpa ditt företag att hantera … Läs mer

”Susanne är Serican”

sericaAllmänt

Susanne Davour – Berätta lite om din bakgrund. Vad har du gjort innan du hamnade hos oss på Serica? Min arbetskarriär har hittills varit inom två kanske till synes olika inriktningar, juridik och verksamhetsutveckling. Den gemensamma nämnaren är problemlösning i någon form samt hjälp att skapa tydlighet.  Jag har jobbat både internt i organisationer och som managementkonsult. Jag har också … Läs mer

”Serica Annika” ny IT-chef på Apoteket

sericaAllmänt

Annika Fagerlund ny IT-chef på Apoteket Annika Fagerlund kommer att bli IT-chef på Apoteket. Annika har varit en framgångsrik och glädjefylld senior managementkonsult på Serica Consulting i sex år. Vi tappar en fantastisk konsult men jag är glad för Annika och Apotekets vägnar, detta kommer att bidra till Apotekets verkningsgrad.  Hennes erfarenhet och goda ledarskap kommer att visa vägen för många … Läs mer

Framgång som håller över tid

sericaAllmänt

FN Globala mål 2030

Vi kan inte fortsätta som idag… Jag är övertygad om att organisationers uppmärksamhet på att skapa önskad företagskultur kommer att accelerera snabbt. Kraven på hållbarhet och på att företagskulturen tar ansvar för mer än vinst och överlevnad finns redan. Kraven på långsiktighet och sundhet från befintliga och presumtiva medarbetare och kunder ökar.  ”Rätt” företagskultur kommer att vara det största konkurrensmedlet. … Läs mer

Serica kan bidra till att sänka sjukskrivningstalen

sericaAllmänt

Cilva Forssberg

Hur kan Serica bidra till ett hållbart företagande? artikel motivation.se Sjukskrivningarna kostar oss astronomiska 62 miljarder kronor Serica Consulting har anställt Cilva Forsberg som coach för att hantera denna utmaning. Det handlar om att agera i ett helhetsperspektiv. Cilva har utbildningar och program för att förebygga samt att genomföra rehabiliteringsprogram som vi kallar ”Vägen framåt”. Vägen framåt bygger på Torsbymodellen … Läs mer

Föreläsning om Företagskultur

sericaAllmänt

Serica föreläste om företagskultur på FordonDatas A-Day FordonsData Nordic AB bjöd den 16 oktober sina kunders systemansvariga på ”en helt egen dag” kallad A-Day i Lund. Syftet var att låta kunderna dela erfarenheter och lärdomar om hur de utvecklats tillsammans med systemet Kobra ll samt att bjuda på en rundvandring i FordonsDatas lokaler och träffa medarbetarna bakom systemet. Som mönsterbrytare … Läs mer

Event 22 november – Ledningsgruppens effektivitet

sericaAllmänt

#Ledarfilosofi med Serica Consulting fortsätter under hösten. Vi har precis startat oktober månad som innehåller en mix i aktiviteter mellan summering av dåtid och planering av framtiden samtidigt som det är här och NU! Något jag lärt mig under 25 års konsultverksamhet är att många ledare faktiskt inte prioriterar sitt strategiska arbete tillräckligt mycket. Organisationen lider av att ledarskapet inte … Läs mer

#Ledarfilosofi: Hållbarhet – Malin Brännvall. LKAB

sericaAllmänt

Undersökningar visar att allt fler företag har hållbarhet på agendan och arbetar strategisk med hållbarhetsfrågor. Men arbetet tar tid och det är många led som behövs involveras. Vad krävs egentligen för att lyckas i företagets hållbarhetsarbete? Malin Brännvall, avdelningschef för hållbarhet på LKAB, berättade på Serica Consultings frukostföreläsning i serien #Ledarfilosofi om hur hon lyckas med hållbarhetsarbete* och driver LKAB:s … Läs mer