7 av 10 Vd:ar är inte redo för jobbet – menar de själva

sericaAllmänt

Blå skylt vänstersväng Serica Consulting

I Harvard Business Review-artikeln ”Survey: 68 % of CEOs Admit They Weren’t Fully Prepared for the Job”, har 402 Vd:ar från 11 olika länder fått säga sitt. I artikeln berättar 68 % av Vd:arna att när de tillträde tjänsten var de egentligen inte redo, åtminstone inte enligt dem själva. Tillsammans leder de bolag med en total omsättning på över 23 biljoner SEK. Det är framgångsrika ledare, som trots det, inte är säkra på sin egen förmåga att leda bolagen.

I artikeln ges tre förslag för att få ledare mer förberedda för sin roll;

1. Förtydliga och förbättra planeringen för den tillträdande Vd:n, samt finna forum för chefsutveckling. I en miljö som präglas av snabba förändringar, behöver Vd:ar omfamna sin nyfikenhet och anpassningsförmåga på bästa möjliga sätt.

2. Styrelser bör ta en mer aktiv roll. Både innan, under och efter att Vd:n blivit vald för att skapa en sund feedbackkultur och en trygg tillvaro. Det är svårt att som nytillträdd Vd att be sin styrelse och ledningsgrupp om hjälp, varför onboardingen är central för att lyckas.

3. Förbättra integrationen av både interna och externa rekryteringar, men framförallt de interna. Undersökningen visar att internrekryterade Vd:ar tvivlade mer på sig själva i sin anpassning i rollen än externt rekryterade Vd:ar.

Valet av ledningsgrupp och varför ledningsgruppsutveckling behövs

Vi på Serica Consulting menar att vikten av att förstå sitt uppdrag, samt att detta går helt i linje med den önskade företagskulturen och företagets strategi är grunden för succé. Vd:ns val av ledningsgrupp och att lägga energi på ledningsgruppsutveckling bör prioriteras. Vi har sett det ge resultat hos våra kunder sedan vår start 2001. Ledningsgruppsutveckling samt ledarutvecklingsprogram är ett sätt att skapa trygga ledare som kan lyckas i sitt uppdrag. Genom att få rätt verktyg och fokus på rätt saker, vilket i sin tur skapar framgångsrika organisationer över tid.

Vill du bli en bättre ledare?

Den 28:e augusti föreläser Bror Sjöholm och Staffan Gustavsson på vårt kontor på United Spaces om vilken påverkan ledarskapet har, samt vad som kan göras för att höja engagemang och skapa den företagskultur som önskas. Här hittar du mer information om föreläsningen och här kan du anmäla dig direkt. Varmt välkommen!

Artikeln från Harvard Business Review är publicerad den 20 juli 2018.