Varför heter vi Serica Consulting?

sericaAllmänt

Clipperskeppet Cutty Shark Serica seglar

År 2001 grundade Tomas Ryde, Fredrik Nillenstedt och Ulf Dahlgren bolaget Serica. De var helt övertygade om att ta fram kraften i en organisation skulle göras genom att säkerställa ”organisationens kärna” (vilket Serica idag kallar den strategiska plattformen) samt att öka verkningsgraden på operativ nivå med stort fokus på att utveckla strukturer, system och ledarskapets förmåga att förverkliga strategierna.

Grundarna hade struktur och innehåll klart för sin affärsidé, vision och mål samt bolagets grundläggande värderingar, men de visste inte vad bolaget skulle heta. Ett flertal namnförslag förkastades, tills att Ulf Dahlgren frågar sina medgrundare om de kände till Clipperskeppen.

Det handlar om förflyttningar av last och manskap, det handlar om ledarskap.

Clipperskeppen fraktade te från Kina till London. Clipperskeppens färd var dåtidens formel 1, med stora risker och höga insatser. Det skepp som kom först fram till London fick bäst betalt för sin dyrbara last. Racet till London år 1864 vanns av Clipperskeppet ”Serica”.

Serica, ett vackert skepp som hade kapten, navigatör och manskap. Detta symboliserar idag ett ledarskap och ett manskap som fungerar som ett högpresterande team och har klart för sig i vilken riktning skeppet ska. På skeppet fanns det massvis med faktorer som måste fungera för att få en effektiv och säker segling, precis som ett företag.

Besättningen på Serica navigerade genom att använda instrumentet sextant och läsa stjärnor. Idag finns det mycket mer precisa instrument att använda för att säkerställa att företag navigerar rätt och säkert. Skillnaden idag är att förändring med hjälp av teknik sker mycket fortare, varför det gäller att vara snabb i förändringsprocesserna. Detta är anledningen till att vi heter Serica.