#Ledarfilsofi: Vad är företagskultur för dig?

sericaAllmänt

Bror Sjöholm Serica Consulting Staffan Gustavsson Eltel Power

Frågan Vad är företagskultur för dig? ställdes ut på morgonens frukostföreläsning.

 

Svar från deltagarna var bland annat:

  • Beteenden
  • Osagda sanningar
  • Kamp om vad som är rätt och sedan arbetet med att enas om vad är mer rätt?
  • Kultur sitter i människan

Samtalet på morgonens föreläsning handlade om vilken påverkan ledarskapet har och vad kan göras för att höja engagemang och skapa den företagskultur som önskas.

Staffan Gustavsson, affärsområdeschef för Eltel Power i Sverige tidigare på Vattenfall Distribution Services, berättade om sina erfarenheter om att leda och förändra en stor organisation och vad han anser är avgörande för att organisationen ska uppnå en stark företagskultur och nå uppsatta mål.

Vikten av tydlighet och engagemang i affärsplaner, vikten av verktyg till ledarna och därefter ständig uppföljning och coachning. Det är avgörande.

Ledarens uppgift är att ge bekräftelse till sina medarbetare, att klargöra förväntningar, följa upp och att reflektera.

Staffan berättade också om sin syn på ledningsgruppsarbete:

Vanligt att det finns en syn att man sitter i en ledningsgrupp och vill erhålla information, jag menar att vi arbetar i en ledningsgrupp för att förverkliga strategin, det finns en stor skillnad i de synsätten, berättar Staffan.

Hur skapas en stark företagskultur?

Sericas Bror Sjöholm ritade modellen som Serica Consulting arbetar efter för att skapa högpresterande organisationer. Bland annat baserat på forskning från Good to Great & Built to last, men även det goda vardagsexemplet som du kan se här.

En av deltagarna, Marie Bergsman från SJR uttryckte sig så här efter föreläsningen:

”Jag startade morgonen med en inspirerande frukostföreläsning tillsammans med Serica Consulting. Fick tips och reflektioner kring hur vi skapar rätt förutsättningar för få ett fungerande ledarskap och en god företagskultur, tack för det!”

Staffan har i sin tidigare roll inom Vattenfall Distribution Services anlitat Serica Consulting. På en fråga från publiken kring vad resultatet blivit av samarbetet så kommenterade Staffan att omsättningen dubblades och resultatet tredubblades.

Stort tack till engagerade deltagare och föreläsare för en härlig start på tisdagen!

Vill du höra mer om hur vi på Serica jobbar med att ta fram kraften i organisationer? Kontakta oss!