FordonsData Nordic AB bjöd den 16 oktober sina kunders systemansvariga på ”en helt egen dag” kallad A-Day i Lund.

Syftet var att låta kunderna dela erfarenheter och lärdomar om hur de utvecklats tillsammans med systemet Kobra ll samt att bjuda på en rundvandring i FordonsDatas lokaler och träffa medarbetarna bakom systemet.

Som mönsterbrytare var undertecknad inbjuden som ”expert på ledarskap” för att tala om Företagskultur och Prestation.

Detta var första gången A-Day arrangerades och samtliga 60 platser var bokade av totalt 35 företag, redan det succé!

Enligt min bedömning blev det en mycket lyckad dag för både arrangör och kunder. Tillståndet var gott med stor öppenhet kring både det som fungerar och det som kunderna önskar se förbättringar på. Många av användarna bjöd på värdefulla tips och FordonsDatas representanter tog oerhört väl hand om gästerna.

Själv är jag mycket glad för att Serica fick möjligheten att vara med och bidra till ett friskare och hållbarare företagande genom att belysa vad som krävs för att skapa en hälsosam företagskultur och min uppfattning är att deltagarna tog med sig en hel del att reflektera över.

Jag tror och hoppas att FordonsData gör A-Day till ett återkommande evenemang. Det kommer att gynna alla berörda aktörer.

Stort grattis FordonData, VD Daniel Liljebladh, huvudansvariga Christina Windisch och alla andra involverade!

Bror Sjöholm