Serica startar nytt AO – ARBETSHÄLSA

sericaAllmänt

Kurvan med sjuktalen i Sverige skall brytas – NU!

Sjuktalen i Sverige ligger idag på historiskt höga nivåer. Människors lidande och kostnaderna för individ, samhälle och arbetsgivare uppgår idag till gigantiska belopp. Det har skett en glidning i sjukskrivningsorsaker från behandlingsbara sjukdomar till individuell upplevelse av ohälsa, psykisk ohälsa.
De stora satsningar som gjorts inom framför allt primärvård och psykiatri har inte resulterat i sänkning av sjuktalen. Så vi bestämde helt enkelt att vi på Serica Consulting startar ett nytt affärsområde, Serica Arbetshälsa. Vi är övertygade om att vi kan bidra till arbetsmarknaden för vi har ett ”know-how”.

Serica Consultings affärsområde Arbetshälsa har kunskap och erfarenhet att på ett effektfullt sätt bistå företag och organisationer, både strategiskt och operativt. Vi kan dessutom stödja individer som är i behov av insatser för att återskapa hälsa, att helt enkelt komma tillbaka till arbetsplatsen med gott tillstånd.

Vad vi kommer att göra

Sedan 1 juli 2018 är arbetsgivaren skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete senast dag 30 från ett sjukfalls början, om det kan antas att en medarbetares arbetsförmåga kommer att vara nedsatt i minst 60 dagar. För att kunna skapa en effektfull plan är det vår övertygelse att arbetsgivaren och medarbetaren har ett tydligt gemensamt mål och att man tillsammans kan identifiera lämpliga strategier för att komma dit. I vår högkvalitativa analystjänst för arbetslivsinriktad rehabilitering får chef och medarbetare hjälp med att identifiera grundorsakerna till sjukskrivningen. Vi säkerställer att det är rätt program som genomförs utifrån vad analysen gav för svar. Ni får stöd genom att vi klargör förväntningarna i vägen framåt. Gemensamt utformar vi målet, handlingsplanen och följer upp att aktiviteterna ger effekt.

I hantering av psykisk ohälsa är det Arbetsgivaren som har en nyckelroll och utgör den viktigaste tillgången. Genom att anlita Serica erhåller ni minskade kostnader, mänskliga goda värde. Ni får ett bättre tillstånd på arbetsplatsen och en god företagskultur som är hållbar över tid. Håll utkik på vår hemsida då vi kommer att annonsera föreläsningar och utbildningar.

Effektfull rehabilitering 

Vi erbjuder stödinsatser när det har gått för långt, tex har vi redan idag etablerat två effektfulla rehabiliteringsprogram.
#Såhjärna” är ett 6-veckors program med fantastiska resultat. Individen kommer tillbaka till en arbetsplats rustad med verktyg för förändring, kraft och energi.

Ni kan erhålla individuella coachprogram, även dessa med samma framgångsrika resultat. Hälsa är en förutsättning för framgångsrika och effektiva verksamheter och Serica Arbetshälsa kan och kommer att vara med och bidra till detta.

Intresserad av något av ovanstående välkommen att kontakta 
cilva.forssberg@serica.se

Här föreläser Cilva Forssberg och Läkare Jonas Källström för intresserade ledare och medarbetare.