Serica Consulting blir uppdragsgivare åt RISE vid sammanslagning

sericaAllmänt

Hållbar glödlampa med grönt träd

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden – Sveriges forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. RISE 2200 anställda finns på 30 platser i Sverige och utomlands. RISE ägs av den svenska staten och har huvudkontoret i Göteborg.

Den långsiktiga ambitionen är att vara den internationellt ledande innovationspartnern med uppdrag att bidra till hållbar tillväxt genom att med vetenskaplig kompetens skapa innovationsinfrastruktur för internationell konkurrenskraft.

Serica bidrar till RISE långsiktiga affärsplanering

Serica Consulting har fått uppdraget att processleda affärplaneringen för de närmaste åren på koncern- och divisionsnivå.

”I det nya RISE behöver vi en gemensam modell för vårt strategiarbete. Serica har en bra process för affärsplanering och deras strategiska plattform sammanfattar strategin på ett enkelt, begripligt och kommunikativt sätt.” säger Pia Sandvik, VD för RISE

”Ett oerhört meningsfullt uppdrag med stor påverkan på allas vår framtid, både utmanande och inspirerande!” säger konsult och delägare Bror Sjöholm om uppdraget.