Framgång som håller över tid

sericaAllmänt

FN Globala mål 2030

Vi kan inte fortsätta som idag…

Jag är övertygad om att organisationers uppmärksamhet på att skapa önskad företagskultur kommer att accelerera snabbt. Kraven på hållbarhet och på att företagskulturen tar ansvar för mer än vinst och överlevnad finns redan. Kraven på långsiktighet och sundhet från befintliga och presumtiva medarbetare och kunder ökar.  ”Rätt” företagskultur kommer att vara det största konkurrensmedlet. En företagskultur som är i linje med de globala målen kommer att vara centralt. En ekvation som jag tror att många av oss har svårt att lösa just nu.

De globala målen

I en tid av enormt utbud, där många konsumenter inte kan eller orkar djupdyka i prestanda, innehåll, fakta och digitala jämförelser, kommer allt fler ta beslut baserade på den mänskliga interaktionen.

Alla bilar idag håller hög kvalitet, jag blir lojal med det märke där jag i alla led, från utställningshallen till däckbytet blir behandlad på det sätt som jag vill.

Jag köper mina kläder där e-handeln motsvarar mina krav. Där den elektroniska hanteringen kombineras med en handskriven lapp från ”min butikschef” där jag lyckönskas till köpet och önskas välkommen in i ”min butik” för att bekanta mig med nästa säsongs kollektion.

Hur många av oss går tillbaka till restaurangen där vi blev bemötta utan humor och med nonchalans, oavsett hur god maten var..?

Har vi inte förstått?

Många av de ledare jag stöter på är helt klara över detta och arbetar hårt för att skapa önskad profil på sin verksamhet. Många börjar i fel ände och ägnar sig mer åt att sminka över blessyrerna än att skapa förändring som leder till något långsiktigt hållbart, tycker jag.

Ska ni lyckas över tid och inte vara helt beroende av enskilda individer under enskilda tidsepoker, behöver ni börja med att identifiera vilken organisation ni vill vara.

Vad vill ni kännetecknas av?
Vilka signaler vill ni skicka och vilka budskap ska ni förmedla?
Vilket tillstånd vill ni skapa hos våra medarbetare, kunder och andra intressenter?

Gör det på riktigt!

Sökandet efter svaren bör börja i organisationens Strategiska Plattform. Vad säger kvalitén och kombinationen av affärsidé, vision och värderingar? Om det inte är tillräckligt tydligt? Då bör organisationen processa sin plattform ytterligare för att kunna hämta svar om riktning och kultur.

Många företag har valt att i ord och bild beskriva den önskade företagskulturen. Inspiration finns att hitta på nätet (ex vis The HM Way eller Prisjakts Culture Book).

När ni ”målat upp” önskebilden, baserad på den strategiska plattformen, då kan ni skapa kvalitativa strategier för att lyckas över tid.

Då vet ni vad alla strukturer, system och processer hand i hand med all mänsklig aktivitet ska resultera i och utifrån det kan ni skapa affärsplaner ur ett mer holistiskt perspektiv.

Vilken rekryteringsprocess passar hos oss?  Vilka frågeställningar ska vi ställa vid rekryteringsintervjuer? Vi behöver bland annat säkerställa att kandidatens och organisationens värderingar lirar ihop.

Då det är klargjort vilka krav och förväntningar som gäller på ledare och medarbetare kan planera för att skapa den ledar- och medarbetarkultur som ska bidra till önskad företagskultur. Hela vägen till att beskriva kompetenser och beteenden som är rätt för ert företag.

När ni bygger upp er verksamhet utifrån en tydlig plattform och i alla områden är kongruenta mellan vad ni säger och gör, då skapas en stark kultur som påverkar vardagen och understöds av rätt system, strukturer och processer.

Det finns inga genvägar till framgång!

Gör jobbet på riktigt – starta med slutet om du vill skapa en långsiktigt framgångsrik företagskultur!

Bror Sjöholm

Partner & Konsult

Serica Consulting