Activity Based Working – vad innebär det egentligen för våra arbetsplatser?

sericaAllmänt

Människor på kontor jobbar Activity Based Working

Det har nog inte undgått någon att fler och fler företag och kontor numera arbetar enligt Activity Based Working. Arbetssättet innebär att ingen anställd har en fast arbetsstation, utan arbetsplatsen är istället uppdelad i områden beroende på vad hen ska ta för sig just denna arbetsdag. Det kan handla om att ringa ett samtal i telefonbåset, ha ett idémöte med sitt team vid whiteboarden i köket eller gå igenom mailen i soffan. Nya läckra kontorsytor med nya möjligheter, men frågan är om vi kan vi ta kontrollen över vår vardag på jobbet?

De ökade kraven på kreativitet, innovation och produktutveckling skapar ett större behov av samverkan. I en digital värld ökar även behovet, tro det eller ej, av att träffas. Vi är mer kreativa med andra människor, något som lett till en revolution på kontoret. Trender med kaféer och samlingsplatser, aktivitetsbaserade arbetsytor och en miljö som maximerar kreativitet och utbyte på kontoren ökar. Plötsligt har det blivit trenden som driver förändringsprocessen, inte strategin och vetenskapen som är utgångspunkten för prestation och företagets verkningsgrad. Ledarskapet är inte förberett för att leda i dessa nya ramar och sammanhang.

Hjälp medarbetarna att lyckas

För att lyckas med förändringen kan en förmåga som medarbetare behöver tränas i vara ”ramkompetens”. Det innebär bland annat att kunna skapa, hålla tydliga ramar och veta hur hen ska förhålla sig till sina kollegor under arbetsdagen. Genom att tillföra vassare kommunikationsnycklar som innebär bättre respekt för varandras olikheter och behov, kommer arbetsplatsen att bli mera funktionell. Det nya sättet att arbeta innebär även att ledarskapet behöver utöka sin kompetens och leda på nytt sätt. Stressen som uppstår i ABW idag är ett kvitto på ledarskapets oförmåga att leda.

Risken i förändringen är att misslyckas och gå tillbaka till traditionell kontorsmiljö, för det är där våra ”vanor” är etablerade. Beteendemönster som liknar hur vi beter oss i radhusområdet, där flockbeteendet styr människor och deras handlande. ABW är en djup kunskap och det finns vetenskap om mänskligt beteende som bör ligga till grund för implementeringen av ABW-strategin.

I samverkan med Serica Consulting kan ni optimera er förändringsprocess med ABW och tränas till ett ledarskap som kan hantera förändringen.

Vill du fortsätta samtalet om ABW? Hör av dig till oss på Serica Consulting.