Vi tar fram kraften. Garanterat.

VÄLKOMMEN TILL SERICA

Vi tror att nyckeln till långsiktigt lönsamt företagande är kombinationen av en bra företagskultur, en tydlig strategi och verksamhetsstyrning som alla förstår och är delaktiga i. Ledarens och medarbetarens vilja och förmåga att leda och ledas, ger det värdeskapande resultatet. Vårt arbete tar utgångspunkt i en helhetsanalys, varefter vi tillsammans med er skapar utvecklingsprogram som säkerställer effektfulla strukturer och processer. Samtidigt hjälper vi er personal att utvecklas och göra rätt saker på rätt sätt.

Välmående är en strategisk fråga för organisationen. Vi bidrar till att er organisation har ett högt hälsoindex och önskad lönsamhet. Resultatet blir en stark företagskultur och en ökad prestation baserad på individens välmående och engagemang utifrån organisationens ryggrad: affärsidén, visionen och värdegrunden. Vi bidrar till att ni blir en välmående och hållbar arbetsgivare!

Verksamhetsutveckling
Verksamhetsutveckling

Sitter du också och funderar på hur du skall få fram en större kraft och ett bättre resultat i din organisation? En Gallup-undersökning från 2017 visar att endast 14% av medarbetarna i Sverige känner engagemang för sitt arbete och en stark koppling till sin organisation. Vi är helt övertygade om att ni kan öka engagemang och lönsamhet genom att använda Sericas arbetssätt för utveckling och förändring av er verksamhet. Läs mer >

Effektiv ledning
Effektiv ledning

Ni har en plan, det är ledarens uppdrag att förverkliga den. Har ledarna förmågan och verktygen för att få det att hända? Har ledarna förmågan och verktygen för att få det att hända? Ledningens funktionalitet och ledarskapets effektfullhet är den avgörande faktorn för att uppnå en hög verkningsgrad. Vi vägleder ledningsgrupper och stöttar ledarskapet så att strategiska och operativa utmaningar hanteras enklare, tydligare och mer effektfullt. Läs mer >

Arbetshälsa
Förändring och förbättring

Vi genomför en analys som täcker organisationens utsida, dvs struktur och processer samt insida, som beskriver hur medarbetare fungerar individuellt och i samverkan med andra. Vi processar utfallet av analysen med ledningen och skapar tillsammans ett pedagogiskt ramverk som säkerställer förflyttningen. Att leda förändring och förbättringsarbete effektivt kan vara relaterat till obehag och motstånd. Vi ger verktyg och processer som skapar insikt och energi. Vi ger förståelse hur människor fungerar i förändring. Hög verkningsgrad av Strategisk plattform . Läs mer >

några av våra kunder

Läs om våra kundprojekt