Vad vi gör

Stärker företagskulturen

Förändringstakten är hög, och trender kommer och försvinner blixtsnabbt. Det gäller att att göra de rätta ...

Läs mer

Verksamhetsutveckling

För att utveckla verksamheten behöver organisationen etablera strukturer och processer som är gemensamma. Allt som görs behöver ta utgångspunkt i den Strategiska plattformen. Sericas verksamhetsplaneringsprocess säkerställer involvering, engagemang och tillit. Detta ger implementering och utveckling.

Läs mer

Effektiv ledningsgrupp

Ledningsgruppen är VD:ns viktigaste redskap för strategisk utveckling och operativ kvalité. Att bygga upp och efterleva organisationens Strategiska Plattform är ledningsgruppens centrala uppdrag.

Läs mer

Förändring och Förbättring

Att leda förändring effektivt är en förutsättning för utveckling och lönsamheten. Därför är det viktigt att förstå hur människor fungerar i förändringsarbete. Vi utvecklar er förmåga att leda förändring och förbättring både på strategisk och operativ nivå. Serica använder bland annat modellen ”förändringens fyra rum®”.

Läs mer

Ledarutveckling

Ditt företag blir så mycket bättre när ledarskapet utvecklas. Alla ledare har olika behov, vi mäter, analyserar och utvecklar era ledare till det vi kallar "Ledarskap i världsklass" ...

Läs mer

Coaching

Du står mitt i djungeln och det är kanske svårt att hitta en säker och snabb väg som är rätt. Behovet att ha en extern coach är helt oumbärlig. Vi ger dig förutsättningar att skapa fantastiska resultat i din organisation.

Läs mer