Arbetshälsa och Rehabilitering

Vi har ett systemiskt synsätt på arbetshälsa. Det innebär att vi fokuserar på att främja och förebygga hälsa samt åtgärda ohälsa både för individen på arbetet och hela organisationen. Det innebär också att vi ser hälsan på arbetet som en del av hälsan i livet som helhet. Symptom, effekter och orsaker till arbetsohälsa kan alltså både ha sin grund i, och komma till uttryck på, annat sätt än bara arbetslivet.

Vår utgångspunkt är att majoriteten av dagens sjukskrivningar inte handlar om medicinsk problematik och därför inte heller ska hanteras inom vården. Vi utgår alltid från att i varje enskilt fall identifiera vad grundorsakerna till ohälsa är, till skillnad från att arbeta med symptomen. Oavsett om det handlar om en individ eller organisationen. Det innebär att varje uppdrag alltid börjar med analys för att sedan identifiera vad som behöver göras. Vi har djup analyskompetens som gör det möjligt att göra just detta. Vi är också övertygade om att det är nödvändigt att ha ett helhetsperspektiv på arbetshälsa och kan hjälpa såväl individer som organisationer inom både främjande, förebyggande och åtgärdande delar.

Läs mer om våra insatser inom