Susanne Davour

Susanne Davour är managementkonsult på Serica Consulting sedan 2019. Susanne kommer fokusera på kommunikation och förändringsarbete för organisationer och individer. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med analys, rådgivning, projekt- och processledning ur olika perspektiv. Både strategiskt och operativt.

Susanne är i grunden jurist och startade sin karriär inom den traditionella juristvärlden, domstol och advokat/juristbyrå. Nyfikenhet och en drivkraft för kommunikation och förändring ledde vidare till utbildning och arbete inom organisations- och förändringsarbete i olika former. Susanne har med tiden kommit att arbeta i flera olika roller inom både privat och offentlig verksamhet. Analys, problemlösning, rådgivning/coachning och processledning har stått i centrum, liksom att utbilda och leda workshops. Susanne har även erfarenhet från ledningsgruppsarbete.

I sina möten med kunder och organisationer, både som anställd och i konsultroll, har Susanne ofta sett behovet av att arbeta med kommunikation i olika former såsom en grundläggande framgångsfaktor för verksamhetsutveckling. Susannes övertygelse är att oavsett utmaning, utgör verktyg inom kommunikation den avgörande nyckeln till framgång.