Patrik Selestam

Patrik Selestam är managementkonsult på Serica Consulting sedan 2018. Patrik kommer fokusera på tillväxt samt affärsutveckling. Han har lång erfarenhet av att bygga framgångsrika bolag samt team och är en driven och trygg ledare. Patrik är i grunden ingenjör som startade sin karriär som konsult och teknisk projektledare. Med sitt driv och affärssinne har Patrik med tiden mer kommit att arbeta som entreprenör och chef.

Patrik har som VD drivit företag som tilldelats DI Gasell utmärkelsen flera år i följd men även varit försäljningschef på börsnoterade företag med 10000 anställda.

Patrik har under många år i sina möten med företag, både mindre men även hos stora multinationella företag samt organisationer, sett behovet av stöd utifrån. Ett behov stöd i att skapa en tydlig väg framåt samt ta fram kraften och glädjen. Förmågan att ge ledare och chefer de verktyg och insikter som de behöver för att tillsammans lyckas sina utmaningar. Utifrån detta ser Patrik ett stort behov av det som Serica levererar samt kan stötta framtida kunder med.