Forskning & Verktyg

Vårt arbete grundas på forskning inom organisations­utveckling, förändringsarbete och högpresterande system. Forskningen kombinerar vi med våra erfarenheter av ledarskap från näringslivet och elitidrotten. Nedan är några av de hörnstenar vi använder i vårt arbete med att utveckla organisationer och ledare.