Cilva Forssberg

<

Cilva Forssberg är managementkonsult i Serica Consulting och kom till företaget 2018. Cilva har en bred erfarenhet att organisationsutveckling och att utveckla hållbara och friska arbetsplatser. Cilva har arbetat som ledare i linjeorganisationen, byggt upp och varit projektledare i större förändringsprocesser. Som exempel har hon har byggt upp ochutvecklat multimodalt rehabiliteringsprogram.

Cilvas roll på Serica är att hon är specialiserad på förändringsarbete, ledarutveckling och coaching, där coachingen även täcker hälsoperspektivet och livsstilsförändring samt karriärutveckling.

Cilva har gjort stora arbetsinsatser för många organisationer, då det gäller att hantera den stora utmaningen att sänka sjukskrivningstalen. Cilva är fantastiskt duktig på att bidra till människor kommer tillbaka till arbetsplatsen och må bra i ett holistiskt perspektiv. I programmet ”Vägen framåt”, som Cilva har byggt upp och genomfört under flera år, kan er organisation få hjälp. I detta program får era ledare och medarbetare en personlig plattform och utvecklingsresa för att komma tillbaka med kraft och energi till arbetsplatsen och livet i stort.

Cilva har byggt upp ett speciellt hälsoperspektiv i Serica Consulting, vi kan till exempel erbjuda ”retreater”, mental träning och kraftskapande program med fokus på kropp och knopp.

Exempel på uppdrag Cilva genomfört är till exempel att utveckla rehabiliteringsprogram för chefer och medarbetare som behövt stöd och hjälp för återgång i arbete när medarbetare varit sjukskrivna eller riskerat långvarig sjukskrivning.

Arbetslivserfarenheter

Cilva har startat och utvecklat egna bolag, hon har varit en aktiv samarbetspartner till entreprenörer som byggt upp sina organisationer.

Hon har varit projektledare för hälsoutveckling i Stockholm med totalt 12 enheter. Startat och utvecklat en egen hälsostudio, med helhetskoncept, yoga, pilates, mindfulness och nutrition. Cilva har varit drift- och friskvårdschef för 5 sim- och idrottshallar i Stockholm.

Projektledare och verksamhetsansvarig för hälsoutvecklingen i Stockholm inom företagshälsan Avonova och St:Erikshälsan / Pandora management

Certifieringar
  • TMK©, Tvärvetenskaplig Meta-Kompetens utbildning i kommunikologi, kommunikation och förändringsarbete
  • IPU®-systemet, Institutet för Personlig Utveckling, beteende och drivkraft
Utbildning
  • Utbildning i stresshantering och stressreduktion 2000 – 2001
  • Friskvård Aktivt Hälsoarbete 1995 – 1996
  • Kurser inriktade på yoga, näringslära
  • Massage
  • Mindfulness
  • Pilates
  • Meditation

Vill du lära känna oss ännu bättre?
Ta kontakt med oss