Serica kan bidra till att sänka sjukskrivningstalen

sericaAllmänt

Cilva Forssberg

Hur kan Serica bidra till ett hållbart företagande?

artikel motivation.se

Sjukskrivningarna kostar oss astronomiska 62 miljarder kronor

Serica Consulting har anställt Cilva Forsberg som coach för att hantera denna utmaning. Det handlar om att agera i ett helhetsperspektiv. Cilva har utbildningar och program för att förebygga samt att genomföra rehabiliteringsprogram som vi kallar ”Vägen framåt”. Vägen framåt bygger på Torsbymodellen och har genererar ett fantastiskt resultat.

Hur tror du att sverige skall få bukt med denna stora utmaning?

skriv gärna till Cilva eller någon på Serica Consulting

Cilva har lång erfarenhet och skapat fantastiska resultat i sin gärning. Om ni vill komma i kontakt så maila på. cilvia.forssberg@serica.se

 

Serica Consulting  har ambitionen att göra svenskt näringsliv friskare, piggare, mera lyckligt och alla till att vilja bidra till andra!

”Rätt” företagskultur kommer att vara den viktigaste faktorn för att företag och organisationer skall vara hållbara över tid. Serica bidrar till att bygga strukturer, säkerställer processer och system som är enkla, begripliga och skapar meningsfullhet. Vi säkerställer att alla i organisationen har en hög självkännedom och har en god förmåga att samverka. Dessa fundamentala saker tror vi är grunden till att företagets viktigaste resurser skall må och prestera bra över tid.

Genom att arbeta holistiskt med företagets strukturer, system och processer, samt att alla har balans mellan förväntad prestation och känsla av kompetens så tror vi att det kan bli så mycket bättre.

Tomas Ryde, VD Serica Consulting