Annika Fagerlund

Annika Fagerlund är managementkonsult på Serica Consulting sedan 2013, där hon i sin roll fokuserar på verksamhetsstyrning, coaching och ledningsgruppsutveckling. Annikas styrka är att förstå kundens komplexa utmaningar och komma med förslag på lösningar som är vinstgivande på både kort och lång sikt, med fokus på att gagna affären.

Annika har under åren byggt upp kompetens kring affärsutveckling, fusionsarbete både nationellt och internationellt, försäljning av finansiella produkter, outsourcing och internationellt ledarskap. Det genuina intresset för förändringsarbete har lett till olika positioner där utveckling av verksamhet krävts.

Annika har lång och gedigen erfarenhet av ledarskap inom bank, finans och IT. Chefspositionerna har skapat gedigen kompetens hos Annika av att höja gruppers effektivitet genom ett strukturerat lednings– och coacharbete.

Arbetslivserfarenhet

Annika har under 25 år arbetat som chef för olika affärsverksamheter nationellt och internationellt. Hon har verkat inom bank, finanssektorn och IT i olika roller, där hon bland annat verkat som pionjär inom näthandel avseende aktiehandel.

Annika har varit chef för kapitalförvaltningsenheten och VD för fondbolaget Trevise Bank. Hon har även varit affärschef för all IT-utveckling på Swedbank. I de olika positionerna har hon arbetat med organisationsutveckling och skapat strukturer för att möta nya kundbehov allt i syfte att öka resultat och effektivitet.

Annika var styrelseledamot IHM Business School mellan 2000 – 2007.

Certifieringar
  • IPU®-systemet, Institutet för Personlig Utveckling, beteende och drivkraft
  • TMK©, Basic Level Certificate, Tvärvetenskaplig Meta-Kompetens utbildning i kommunikologi, kommunikation och förändringsarbete
Utbildning
  • Coachande ledarskap
  • Motivation & Leadership
  • Handelshögskolan i Stochholm – IFL, Strategiskt ledarskap
  • UGL – Utveckling av grupp och ledare
  • IHM Business School, Diplomerad Marknadsekonom

Vill du lära känna oss ännu bättre?
Ta kontakt med oss