Event 22 november – Ledningsgruppens effektivitet

sericaAllmänt

Ledningsgruppens effektivitet

#Ledarfilosofi med Serica Consulting fortsätter under hösten. Vi har precis startat oktober månad som innehåller en mix i aktiviteter mellan summering av dåtid och planering av framtiden samtidigt som det är här och NU!

Något jag lärt mig under 25 års konsultverksamhet är att många ledare faktiskt inte prioriterar sitt strategiska arbete tillräckligt mycket. Organisationen lider av att ledarskapet inte kan ta sig ur det minutoperativa arbetet och kliva in i helikoptern för att ta ett metaperspektiv på sig själv och sin organisation. Jag vill påstå att detta är en förutsättning för att göra visionen och vägen dit begriplig. Att planera sin egen och andras framtid är centralt för succé.

VDs  största resurs är ledningsgruppen, som bör vara sammansatt i ett mångfaldsperspektiv,  för att  driva styrningen i organisationen. Ledningsgruppen tar ansvar och bygger en stark företagskultur. En kultur som startar med att leva helt och fullt utifrån vad organisationen står för. Då det gäller att planera verksamheten har de har förstått vikten av förberedelse och planering i alla sammanhang. Alla aktiviteter kan länkas till ett syfte och till visionen.

Ledningsgruppen säkerställer att ”adhoc beteende” tas bort och ett förhållningssätt som säkerställer en tråd i – planering, exekvering och uppföljning.

Serica har en tro att det krävs en roll i organisationen, för att etablerat en bra modell för verksamhetsstyrning. Med en erfaren och kompetent CFO så har organisationen det väl förspänt. Alla organisationer har dock inte resurser till detta. Det går ändå med tydliga mandat och etablerade processer att lyckas mycket väl.

Att avsätta 2-3 dagar för att lyckas planera sitt framtida liv bör vara en väl prioriterad aktivitet. Där rätt befattningshavare är med i verksamhetsplaneringsprocessen och att tid är avsatt för ”tillståndsskapande förberedelser”. En kultur i sig är att alla enheter i organisationen gör processen på liknande sätt, all dokumentation sker på samma sätt samt att visualisering och uppföljning sker systematiskt. Detta ger effekt och det är ett exempel på stark företagskultur. Säg hej då till flum, adhoc och det löser sig nog. Välkommen till inkludering och involvering där alla får vara delaktiga i planering av den gemensamma framtiden.

Det är här ledningsgruppen kommer in i bilden igen. En funktionell ledningsgrupp avsätter tid för att planera, följa upp och belöna de beteende som ligger inom ramen för bolagets Strategiska Plattform. Det åligger medlemmarna i Ledningsgruppen att logiskt och konsekvent bjuda in och öppna upp för kreativitet och alternativa tankemönster, såklart skall ledarskapet ansvara för att korrigera beteende och aktiviteter som ligger utanför plattformen. Serica kommer att bjuda in till ett event den 22 november på United Spaces i Stockholm, som fokuserar på Ledningsgruppens effektivitet.

Vi möter hösten med fullt engagemang och låter det goda få plats.

Tomas Ryde, VD Serica Consulting