Frukostföreläsning med Serica Consulting den 29 mars

sericaAllmänt

”Nya perspektiv på den gamla psykiska ohälsan”

Serica Consulting, Arbetshälsa, bjuder in till ett spännande frukostmöte

Du kommer att få träffa teamet i Serica Consultings nya affärsområde ”Arbetshälsa”, våra konsulter Cilva Forssberg, Susanne Davour, och företagsläkare Jonas Källström. De kommer att berättar om vårt synsätt på ”den gamla psykiska ohälsan”. Om hur utvecklingen i samhället, arbetsplatsen, arbetsmetoder har skapat nya förutsättningar och krav på arbetsgivare, ledare och medarbetare. Du får höra om hur dagens utmaningar med höga sjuktal och lågt engagemang på arbetsplatsen behöver lösas med annat förhållningssätt och insatser.

Jonas har genom sitt arbete inom företagshälsovården en lång erfarenhet av arbetspåverkande ohälsa, och kommer med all säkerhet att ge dig nya insikter. Jonas är grundare till ”Torsbymodellen” som framgångsrikt bidragit till att sänka sjukfrånvaron i några av de kommuner som har lägst sjukfrånvaro i landet.

Serica Consultings kompetens i området Arbetshälsa innebär ett systemiskt synsätt på hälsa. Fokus läggs på de underliggande orsakerna och inte på presenterade symptomen. Cilva Forsberg kommer att berätta om det fantastiska resultat som uppvisats i rehabprogrammet #Såhjärna.

Så varmt välkomna till ett inspirerande frukostmöte där vi kommer att samtala om detta tankeväckande synsätt för att skapa ett friskare och hållbarare arbetsliv. Tillsammans skall vi bidra till att skapa friska, sunda arbetsplatser där kännetecknen är glädje och högt engagemang.

Välkommen att bli inspirerad!

När:  Fredag den 29 mars 2019, kl: 8-10
Var: Waterfront, Klarabergsviadukten 63
Anmälan: Klicka här!